Mätning av hjärnaktivitet

Mätning av hjärnaktivitet med funktionell Nära Infraröd Spektroskopi (fNIRS). fNIRS är en icke-invasiv hjärnavbildningsteknik som använder nära-infrarött ljus för att mäta
kortikal hemodynamisk aktivitet som uppträder som svar på hjärnaktivitet.

fNIRS hätta
fNIRS hätta Foto: uMOVE

Trådlös fNIRS utrustning

Vi använder ett trådlöst fNIRS-system med 8 optoder och 8 detektorer för mätning av förändring av koncentrationen av syresatt och icke syresatt hemoglobin på 2-3 cm djup i hjärnan.

fNIRS har ett brett användningsområde inom tex motorisk kontroll och psykologi, såsom studier av hjärnaktivitet under funktionella rörelser och gång, kognitiva uppgifter, hyperscanning (dvs interaktionen mellan flera försökspersoner) och motorisk utveckling hos barn och ungdomar. Fördelarna med fNIRS är att metoden kan registrera hjärnaktivitet under vardagliga rörelser (tex i sittande, stående eller gång) och miljöer.

Lär mer om vårt fNIRS system 

DM
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2022-08-19