KI Biobanks IT-tjänster

KI Biobanks IT-tjänster

SCARAB-LIMS

KI Biobank har tillsammans med företaget LabWare utvecklat ett templat av LabWare LIMS som vi kallar för Biobankstemplatet. Det är ett system med funktioner som är anpassade för forskargrupper som har provsamlingar och biobanksprov inom KI/Region Stockholm (d.v.s. de som inte lagrar sina prov på KI Biobank).

Systemet hanterar data om bl.a. prov och provgivare och är ett utmärkt kvalitetsverktyg. Allt som görs, exempelvis inloggningar och hantering av prover, analyser samt resultat sparas. All data är sökbar med hjälp av grafiska sökverktyg. I SCARAB-LIMS hanteras prover och dess tillhörande data på sådant sätt att prover och provgivares integritet skyddas.

MyResearch

MyResearch är ett infrastrukturprojekt som från början var finansierat av Vetenskapsrådet. Det finns idag på KI Biobank. Syftet är att stödja forskning inom medicinska, beteende- och samhällsvetenskaper i Sverige och nyttjas av bl.a LifeGene som även byggt upp den bakomliggande IT-plattformen.

MyResearch innehåller databehandlingstjänster som förenklar för forskningsstudier genom att automatisera hanteringen av studiedeltagare och kommunikationen, datainsamling via frågeformulär och/eller från labinstrument.

Uttag från LifeGene eller EpiHealth

LifeGene och EpiHealth är två unika forskningsprojekt som avser att ge bättre kunskap om hur våra gener och vår omgivning samverkar i en rad olika sjukdomar.

För uttag av prov och data, vänligen besök LifeGenes hemsida och EpiHealths hemsida

Kontakt

För mer information om SCARAB-LIMS eller Myresearch kontakta KI Biobanks IT-support på biobank@ki.se eller ring 08 -524 820 03.

Priser för IT-tjänster