KI Biobanks IT-tjänster

KI Biobanks IT-tjänster

SCARAB-LIMS

KI Biobank har tillsammans med företaget LabWare utvecklat ett templat av LabWare LIMS som vi kallar för Biobankstemplatet. Det är ett system med funktioner som är anpassade för forskargrupper som har provsamlingar och biobanksprov inom KI/Region Stockholm (d.v.s. de som inte lagrar sina prov på KI Biobank).

Systemet hanterar data om bl.a. prov och provgivare och är ett utmärkt kvalitetsverktyg. Allt som görs, exempelvis inloggningar och hantering av prover, analyser samt resultat sparas. All data är sökbar med hjälp av grafiska sökverktyg. I SCARAB-LIMS hanteras prover och dess tillhörande data på sådant sätt att prover och provgivares integritet skyddas.

Uttag från LifeGene eller EpiHealth

LifeGene och EpiHealth är två unika forskningsprojekt som avser att ge bättre kunskap om hur våra gener och vår omgivning samverkar i en rad olika sjukdomar.

För uttag av prov och data, vänligen besök LifeGenes hemsida och EpiHealths hemsida

Kontakt

För mer information om SCARAB-LIMS eller uttag från LifeGene eller EpiHealth, vänligen kontakta oss via biobank@ki.se eller ring 08 -524 820 03.

Priser för IT-tjänster

Annie Agrell
2023-02-23