Insamlingsorganisationer som finansierar forskning vid KI

Forskningen vid KI finansieras genom anslag som söks i konkurrens från ett stort antal privata stiftelser och ideella insamlingsorganisationer i Sverige.

För insamlingsorganisationerna är det många gånger enskilda privatpersoner som är de viktigaste bidragsgivarna. Här nedan listas några av de organisationer som årligen bidrar med stora belopp till KI:s forskare, varav Cancerfonden intar den ledande positionen:

AFA försäkring

Cancerfonden

Barncancerfonden

Hjärnfonden

Hjärt-Lungfonden

Svenska Läkaresällskapet

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

För dig som vill veta mer

KS
Innehållsgranskare:
Katarina Sternudd
2024-04-05