Skip to main content

Insamlingsorganisationer och andra stiftelser

Forskningen vid KI finansieras genom anslag som söks i konkurrens från ett stort antal privata stiftelser och även ideella insamlingsorganisationer i Sverige. Insamlingsorganisationer och övriga stiftelser.

Forskningen vid KI finansieras genom anslag som söks i konkurrens från ett stort antal privata stiftelser och även ideella insamlingsorganisationer i Sverige. För den senare typen av forskningsfinansiärer är det många gånger enskilda privatpersoner som är de viktigaste bidragsgivarna. Här nedan listas några av de organisationer som årligen bidrar med stora belopp till KI:s forskare:

Cancerfonden

Barncancerfonden

Hjärt-Lungfonden

Hjärnfonden

Svenska Läkaresällskapet