Skip to main content

Insamlingsorganisationer och andra stiftelser

Forskningen vid KI finansieras genom anslag som söks i konkurrens från ett stort antal privata stiftelser och ideella insamlingsorganisationer i Sverige.

För insamlingsorganisationerna är det många gånger enskilda privatpersoner som är de viktigaste bidragsgivarna. Här nedan listas några av de organisationer som årligen bidrar med stora belopp till KI:s forskare:

Cancerfonden

Barncancerfonden

Hjärt-Lungfonden

Hjärnfonden

Svenska Läkaresällskapet

AFA försäkring

För dig som vill veta mer