Obstetrik och gynekologi

På kvinnokliniken och BB Stockholm forskar vi inom en rad olika områden ex Obstetrik, Benign gynekologi, Vulvovaginala sjukdomar och Familjeplanering.

Övergripande ansvarig för forskning inom obstetrik och gynekologi är docent Helena Kopp Kallner.

Obstetrik

Ca 5000-5500 barn föds varje år på Kvinnokliniken Danderyds sjukhus. Vetenskapsrådet och Region Stockholm finansierar flera av våra forskningsstudier om hur graviditet och förlossning ska bli säkrare och en bättre upplevelse. Några av våra största studier är:

OPTION-studien: en randomiserad studie som undersöker om igångsättning hemma är lika bra som på sjukhus (se optionstudien.se). Gravida med behov av igångsättning av sin förlossning och som har låg risk för komplikationer kan vara med. Den gravida får inledande mognadsbehandling på sjukhuset och om allt är bra kan hon randomiseras till att få åka hem eller stanna kvar. Behandlingen fortsätter likadant hemma som på sjukhus. När värkarna börjar komma igång fortsätter all behandling på sjukhuset. Den gravida får fylla i enkäter. Det innebär ingen extra provtagning eller besök.

ACT-studien (se https://www.snaks.se/act/): en randomiserad studie som undersöker om man kan minska blodförlusten hos mamman vid kejsarsnitt med ett enkelt handgrepp som kallas aortakompression. De som ska föda med planerat kejsarsnitt kan vara med. Den gravida randomiseras till att få aortakompression eller inte strax efter att bebisen är ute, medan livmodern sys ihop. Deltagandet innebär ett extra blodprov dag 2-3 efter förlossningen, enkäter och ett besök efter 6-12 mån för att kontrollera livmoderärret med vaginalt ultraljud.

BEET IT-studien: Havandeskapsförgiftning eller preeklampsi (PE) är en blodtryckssjukdom som kan bli ett allvarligt tillstånd som drabbar ca 5-10 % av alla gravida kvinnor. Behandling med nitrat i maten kan minska oxidativ stress och öka produktionen av den kärlvidgande substansen kväveoxid (NO) vilket i sin tur kan motverka hjärtkärlsjukdom vid PE. I ett tvärvetenskapligt projekt studeras effekterna av dagligt NO intag i form av rödbetsjuice på hjärtkärlfunktion inklusive blodtryck hos gravida kvinnor med PE.

Sex efter förlossning: Vi vill utvärdera hur sexlivet är efter första barnets födelse. Kvinnor som fött barn för ca 1 år sedan får besvara enkäter för att hjälpa oss kartlägga hur vi ska mäta sexuell funktion efter förlossning, samt hur sexlivet är efter kejsarsnitt samt vaginal förlossning med eller utan bristning och klipp. Vi undersöker också hur levatorskada kan påverka samlivet. 

EVA-studien: en avslutad randomiserad multicenter studie som undersökte om förebyggande snedklipp vid förlossning med sugklocka hos förstföderskor skyddar mot sfinkterskada. Sfinkterskadorna halverades. Nu pågår uppföljningen där vi tittar på hur kvinnan mår på längre sikt. Läs mer om EVA-studien.

Vi bedriver också forskning på hur intrauterin fosterdöd kan förebyggas, hur Covid-19 påverkar graviditet och förlossning (se copestudien.se), hur komplicerade förlossningar kan bli säkrare; t ex när förlossningen drar ut på tiden eller vid sätesbjudning och hur valet av förlossningssätt påverkar den aktuella förlossningen och efterkommande graviditet och förlossning. Vi samarbetar också med Medicinkliniken kring forskning på blodpropp hos gravida i TETHYS-studien och med Uppsala universitet kring forskning på om depression efter förlossningen kan förutses genom mobilanvändning i mom2b (https://mom2b.se).

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, adjungerad lektor, överläkare Sophia Brismar Wendel

Docent, överläkare Josefine Nasiell

Med dr, överläkare Victoria Ankarcrona

Doktorand, överläkare Helena Grobecker

Doktorand, bitr överläkare Sandra Bergendahl

Doktorand, bitr överläkare Minna Lundén

Doktorand, specialistläkare Sissela Sylvan 

Doktorand, ST-läkare Linnea Hassbring

Utvalda publikationer

Obstetric anal sphincter injury after episiotomy in vacuum extraction: an epidemiological study using an emulated randomised trial approach.
Ankarcrona V, Zhao H, Jacobsson B, Brismar Wendel S
BJOG 2021 Sep;128(10):1663-1671

Delivery outcome after trial of labor in nulliparous women 40 years or older-A nationwide population-based study.
Ankarcrona V, Altman D, Wikström AK, Jacobsson B, Brismar Wendel S
Acta Obstet Gynecol Scand 2019 09;98(9):1195-1203

Operator experience affects the risk of obstetric anal sphincter injury in vacuum extraction deliveries.
Bergendahl S, Lindberg P, Brismar Wendel S
Acta Obstet Gynecol Scand 2019 06;98(6):787-794

Lateral episiotomy versus no episiotomy to reduce obstetric anal sphincter injury in vacuum-assisted delivery in nulliparous women: study protocol on a randomised controlled trial.
Bergendahl S, Ankarcrona V, Leijonhufvud Å, Hesselman S, Karlström S, Kopp Kallner H, Brismar Wendel S
BMJ Open 2019 03;9(3):e025050

Red blood cells from patients with pre-eclampsia induce endothelial dysfunction.
McCann Haworth SM, Zhuge Z, Nihlén C, Von Rosen MF, Weitzberg E, Lundberg JO, Krmar RT, Nasiell J, Carlström M
J Hypertens 2021 08;39(8):1628-1641

Increased incidence of obstetric and perinatal complications in pregnancies achieved using donor oocytes and single embryo transfer in young and healthy women. A prospective hospital-based matched cohort study.
Rodriguez-Wallberg KA, Berger AS, Fagerberg A, Olofsson JI, Scherman-Pukk C, Lindqvist PG, Nasiell J
Gynecol Endocrinol 2019 Apr;35(4):314-319

Ansvarig för forskningen om Obstetrik

Profile image

Sophia Brismar Wendel

Docent, adjungerad lektor

Benign gynekologi

I två studier studeras effekten på äggstockscancer i framtiden om man tar bort äggledaren. Om du ska operera bort livmodern kan du lottas till att antingen ha dina äggledare kvar eller ta bort dem. Om du ska steriliseras kan du lottas till att antingen bränna och klippa av äggledaren eller att ta bort äggledaren. Du kommer också att följas avseende komplikationer efter operationen.

Även operativ åtgärd av olika former av framfall är vanligt. En analys av hälsokostnadseffektivitet och klinisk utvärdering vid svårare fall kopplat till operationsmetod pågår. Om du ska opereras för vissa typer av framfall eller med s.k. TVT kan du delta i en studie där du följs upp under flera års tid avseende komplikationer och effekt av operationen. Du får då regelbundna kostnadsfria återbesök inom ramen för studien.

På kliniken pågår en studier av mikrovågsbehandling av myom och adenomyos. I studien om myom behandlas alla kvinnor med mikrovågor (studie MYOMIC 2). I studien av adenomyos blir du lottad till antingen sk embolisering eller till mikrovågsbehandling (studie ADENOMIC). Om du är intresserad av mikrovågsbehandling av myom kan du läsa patientinformationen om myom här. 

Om du är intresserad av studien av mikrovågar vid adenomyos kan du läsa patientinformationen om adenomyos här. 

Senaste åren har det skett stor utvecklingen inom laparoskopisk och robotassisterad kirurgi. Flera av klinikens läkare är involverade i olika studier där dessa metoder utvärderas.

Läs om resultaten av vår första studie

Long term follow-up of uterine fibroids treated with microwave ablation: an up to 3-year observational study of volume, regrowth, and symptoms.
Beermann M, Jonsdottir G, Cronisoe A, Hasselrot K, Kopp Kallner H
Int J Hyperthermia 2022 ;39(1):1158-1163

Ultrasound guided microwave ablation compared to uterine artery embolization treatment for uterine fibroids - a randomized controlled trial.
Jonsdottir G, Beermann M, Lundgren Cronsioe A, Hasselrot K, Kopp Kallner H
Int J Hyperthermia 2022 ;39(1):341-347

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: se Med dr, Edward Morcos

Docent, överläkare Christian Falconer

Docent, överläkare Helena Kopp Kallner

Med dr, Ulrika Johannesson

Med dr, Catharina Forsgren

Med dr, bitr överläkare Klara Hasselrot

Överläkare Annika Lundgren-Cronsioe

Doktorand Gudny Jonsdottir

Doktorand Marie Beermann

Utvalda publikationer

Association between surgical volumes and real-world healthcare cost when using a mesh capturing device for pelvic organ prolapse: A 5-years comparison between single- versus multicenter use.
Morcos E, Falconer C, Grip ET, Geale K, Hellgren K, Poutakidis G, Altman D
Int Urogynecol J 2021 Nov;32(11):3007-3015

Ultrasound evaluation of anterior transvaginal mesh for pelvic organ prolapse: correlation to 5-year clinical outcomes.
Poutakidis G, Marsk A, Altman D, Falconer C, Morcos E
Int Urogynecol J 2021 Jun;():

Long-term outcomes of pelvic organ prolapse repair using a mesh-capturing device when comparing single- versus multicenter use.
Falconer C, Altman D, Poutakidis G, Rahkola-Soisalo P, Mikkola T, Morcos E
Arch Gynecol Obstet 2021 01;303(1):135-142

Comparison of single- versus multicenter outcomes for pelvic organ prolapse repair using a mesh-capturing device.
Morcos E, Altman D, Hunde D, Falconer C,
Int Urogynecol J 2018 Jan;29(1):91-97

A generic health-related quality of life instrument for assessing pelvic organ prolapse surgery: correlation with condition-specific outcome measures.
Altman D, Geale K, Falconer C, Morcos E
Int Urogynecol J 2018 08;29(8):1093-1099

Laparoscopic Virtual Reality Simulation Combined with Live Animal Model Training: A Clinical Experience
Ulrika Johannesson*, Sophia Ehrstrom , Tomas Askerud3 and Magnus Kjellman

Effects of Obesity on Peri- and Postoperative Outcomes in Patients Undergoing Robotic versus Conventional Hysterectomy.
Brunes M, Johannesson U, Häbel H, Söderberg MW, Ek M
J Minim Invasive Gynecol 2021 02;28(2):228-236

Assessment of surgeon and hospital volume for robot-assisted and laparoscopic benign hysterectomy in Sweden.
Brunes M, Forsgren C, Warnqvist A, Ek M, Johannesson U
Acta Obstet Gynecol Scand 2021 Sep;100(9):1730-1739

Ansvarig för forskningen om Benign gynekologi

Profile image

Edward Morcos

Anknuten till Forskning

Vulvovaginala sjukdomar

Kvinnokliniken har sedan början av 2000-talet bedrivit en mottagning för vulvovaginala sjukdomar som utgör en remissinstans för hela Sverige. Flera forskningsprojekt pågår med fokus på unga kvinnor med smärta vid samlag som kallas provocerad vulvodyni (tidigare vestibulit) och vaginas immunförsvar vid recidiverande svampinfektioner.

En randomiserad studie om botulinum toxin A (Botox) som möjlig behandling vid provocerad vulvodyni (vestibulit) är avslutad och första delen är publicerad. Just nu sammanställs en 12 månaders uppföljning av studieresultaten.

Via ett anslag från Försäkringskassan utvärderas i en stor registerstudie kopplingen mellan händelser under nyföddhetsperioden och första levnadsåret och utveckling av smärttillstånd (bl.a. provocerad vulvodyni) och psykisk ohälsa senare i livet. Vi deltar också i en ny registerstudie med anslag från NIH ihop med Boston University. Studien kommer undersöka eventuell koppling mellan immunologiska faktorer och provocerad vulvodyni.

Studier om vaginas immunförsvar vid recidiverande svampinfektioner är publicerade och resultaten ligger till grund för en randomiserad behandlingsstudie där en ny behandling för återkommande svampinfektioner kommer att utvärderas.

Rekrytering av patienter till studie om återkommande svampinfektioner

Vi behöver rekrytera patienter som har problem med återkommande svampinfektioner och som har symtom på en akut infektion

Kontakta:  annelie.wikstrom@regionstockholm.se

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, överläkare Nina Bohm-Starke

Med dr, överläkare Ulrika Heddini

Doktorand, biträdande överläkare Cathrin Alvendal

Med dr, specialistläkare Philip Haraldson

Postdoktor, Hanna Mühlrad, doktor i nationalekonomi

Utvalda publikationer

Early Life Health in Women with Provoked Vestibulodynia and/or Vaginismus.
Mühlrad H, Haraldson P, Harlow BL, Anell Olofsson M, Bohm-Starke N
J Womens Health (Larchmt) 2021 06;30(6):799-806

Botulinum Toxin A as a Treatment for Provoked Vestibulodynia: A Randomized Controlled Trial.
Haraldson P, Mühlrad H, Heddini U, Nilsson K, Bohm-Starke N
Obstet Gynecol 2020 09;136(3):524-532

Anti-biofilm activity of chlorhexidine digluconate against Candida albicans vaginal isolates.
Alvendal C, Mohanty S, Bohm-Starke N, Brauner A
PLoS One 2020 ;15(9):e0238428

Psoriasin, a novel anti-Candida albicans adhesin.
Brauner A, Alvendal C, Chromek M, Stopsack KH, Ehrström S, Schröder JM, Bohm-Starke N
J Mol Med (Berl) 2018 06;96(6):537-545

Elevated nitric oxide in recurrent vulvovaginal candidiasis - association with clinical findings.
Alvendal C, Ehrström S, Brauner A, Lundberg JO, Bohm-Starke N

Profile image

Nina Bohm-Starke

Lektor, adjungerad

Familjeplanering

På abortmottagningen pågår en stor studie om hur effektivt och ofarligt det är att göra en mycket tidig abort. Man lottas till att genomföra aborten direkt eller efter 1 vecka.

För aborter efter vecka 12 pågår en lottad studie där kvinnan får starta behandlingen hemma eller på sjukhuset. Syftet är att förhindra att kvinnorna måste stanna över natt på sjukhuset.

För dig som inte fött barn och vill få en spiral insatt pågår en studie av en smärtlindringsmetod. Du blir lottad till antingen aktivt läkemedel eller att få saltlösning via en tidigare testad metod. I denna studie testar vi metoden med en högre dos läkemedel. Syftet är att fler ska kunna få en spiral insatt med mindre smärta.

På abortmottagningen pågår en studie av spiralinsättning inom 48 timmar efter medicinsk abort eller vid återbesöket efter 2–3 veckor. Syftet är att undersöka om tidig spiralinsättning kan leda till att fler kvinnor använder spiral ett halvår efter aborten. Läs mer på INTRAM-studiens egna sida.

På  enheten pågår också flera epidemiologiska projekt som syftar till att se hur preventivmedelanvändningen skiljer sig åt i olika grupper.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, överläkare Helena Kopp Kallner

Doktorand, ST-läkare Caroline Brodd

Med dr, överläkare Sara Hogmark 

Post doktor Niklas Envall

Utvalda publikationer

Immediate versus delayed insertion of an etonogestrel releasing implant at medical abortion-a randomized controlled equivalence trial.
Hognert H, Kopp Kallner H, Cameron S, Nyrelli C, Jawad I, Heller R, Aronsson A, Lindh I, Benson L, Gemzell-Danielsson K
Hum Reprod 2016 11;31(11):2484-2490

Use of effective contraception 6 months after emergency contraception with a copper intrauterine device or ulipristal acetate - a prospective observational cohort study.
Envall N, Groes Kofoed N, Kopp-Kallner H
Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Aug;95(8):887-93

The efficacy, safety and acceptability of medical termination of pregnancy provided by standard care by doctors or by nurse-midwives: a randomised controlled equivalence trial.
Kopp Kallner H, Gomperts R, Salomonsson E, Johansson M, Marions L, Gemzell-Danielsson K
BJOG 2015 Mar;122(4):510-7

Ansvarig för forskningen om Familjeplanering

Profile image

Helena Kopp Kallner

Lektor/Överläkare

BB Stockholm

BB Stockholm bedriver forskning i samarbete med Kliniska Vetenskaper, Danderyds Sjukhus. Disputerande läkare och barnmorskor på BB Stockholm samarbetar också med flera andra institutioner på KI. 

Forskningsområdet omfattar bland annat klinisk forskning, registerstudier och interventions studier kopplat till graviditet och förlossning. BB Stockholm deltar i kliniska studier, bland annat OPTION studien och kommer att delta i PICRINO med start i mars 2024 

Medverkande i forskningen

Ansvarig för forskningen, Med dr, verksamhetschef  Sofie Graner

Med dr, leg barnmorska Charlotte Elvander

Med dr, överläkare Katarina Remaeus

 

Utvalda publikationer

 

Ansvarig för forskningen på BB Stockholm

Profile image

Sofie Graner

Anknuten till Forskning

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen