INTRAM-studien

INTRAM är en vetenskaplig studie av optimal tidpunkt för insättning av en spiral efter en medicinsk abort.

INTRAM
INTRAM

INTRAM är en vetenskaplig studie av optimal tidpunkt för insättning av en spiral efter en medicinsk abort. INTRAM är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie som ska undersöka om spiralinsättning inom 48 timmar efter en medicinsk abort kan vara bättre än rutinmässig insättning vid ett återbesök efter två till fyra veckor. I studien undersöks hur behandlingen fungerar, hur effektivt en ny oönskad graviditet kan undvikas och hur kvinnor upplever spiralinsättningen.

INTRAM står för ”Immediate versus delayed insertion of intrauterine contraception at the time of medical abortion”. Studien startade på Danderyds Sjukhus i januari 2019 och och bedrivs nu också i Falun, Helsingborg, Uppsala och Huddinge samt på Södersjukhuset, Skåne universitetssjukhus och Östra sjukhuset.

Idag rekryteras patienter med graviditetslängd från graviditetsvecka 9 + 1 dag upp till 12+0dagar. Målet med insamling av data från graviditeter med kortare gestationslängd och längre graviditetslängd har uppnåtts. Vi har publicerat data för gruppen med graviditetslängd under 9+1 dagar. Gruppen med graviditetslängd över 12 veckor analyseras just nu.

Medicinsk abort

Varje år utförs ca 35 000 aborter i Sverige. Medicinsk abort är idag den vanligaste abortbehandlingen. Vid medicinsk abort används två olika läkemedel. Först ges mifepriston på kliniken och 24-48 timmar senare tas misoprostol vaginalt hemma eller på kliniken. Två till fyra veckor efter aborten kontrolleras om aborten är fullständig, antingen vid ett återbesök eller genom att kvinnan själv tar ett graviditetstest hemma.

En hormon-spiral ligger i en handflata
Hormonspiral Foto: Helena Kopp Kallner

Preventivmedel efter abort

Nära hälften av de kvinnor som genomgår abort i Sverige har även tidigare behövt genomgå minst en abort. Det är viktigt att kvinnor som genomgår en abort snart efteråt får tillgång till ett effektivt preventivmedel.

Efter en abortbehandling kan ägglossning ske inom ca en vecka. Den som vill undvika att bli gravid igen behöver därmed börja med ett preventivmedel så snart som möjligt efter aborten. Spiraler tillhör de mest effektiva preventivmedel som finns och är mer effektiva än p-piller, p-ring, p-plåster eller kondom och menscykelbaserade metoder. I samband med abortbesöket erbjuds rådgivning om preventivmedel och ungefär var tredje kvinna väljer spiral.

En spiral är liten, T-formad och gjord av plast. I studien ingår såväl hormon- som kopparspiral.

Vid medicinsk abortbehandling sattes spiraler tidigare in i samband med återbesöket, men risken är att kvinnan blir gravid under väntetiden. Även om man redan idag ibland sätter in spiral tidigare, direkt efter att graviditeten stötts ut, så saknas studier som bekräftar att det fungerar lika väl som senare insättning.

INTRAM-studien

Forskningsprojektet INTRAM är en s.k. randomiserad kontrollerad studie av spiralinsättning inom 48 timmar efter en medicinsk abort jämfört med rutinmässig insättning vid två till fyra veckor efter aborten.

Spiralen sätts in i gynstol av en läkare eller barnmorska. Vi vill undersöka hur stor andel av kvinnorna som använder spiral 6 månader efter aborten, extrabesök/kontakter, biverkningar, blödningsbesvär och graviditeter under 12 månader efter insättning av spiralen. Dessutom efterhör vi kvinnornas upplevelse av spiralinsättningen och tiden efteråt.

Det kan vara så att spiralinsättning tidigt efter aborten går lättare och gör mindre ont för kvinnan. Det kan också vara så att spiraler som sätts in direkt efter en abort stöts ut i något större utsträckning. Inför studien har en grundlig riskvärdering gjorts, men man kan aldrig utesluta att vissa oförutsedda risker kan förekomma.

Vem kan delta?

En frisk kvinna ≥18 år, som ska genomgå en medicinsk abort och som valt spiral som efterföljande preventivmedel kan efter muntlig och skriftlig information välja att delta.

Den som samtyckt till att delta lottas till en av följande grupper:

Grupp 1: Insättning av spiral inom 48 timmar efter att graviditeten stötts ut

Grupp 2: Insättning av spiral i samband med ett återbesök 2-4 veckor efter abortbehandlingen

Den som deltar i studien betalar ingen avgift för spiralen.

Själva abortbehandlingen är likadan för båda grupperna och skiljer sig inte från klinikens vanliga rutiner.

Deltagande i studien är helt frivilligt och deltagare kan när som helst avbryta sin medverkan. Detta påverkar inte planerad behandling i övrigt eller eventuellt framtida behandling. Deltagare är försäkrade genom sedvanliga försäkringar i offentlig vård. När studien publiceras kommer resultaten att redovisas på gruppnivå och inga individer kommer att kunna särskiljas.

Totalt ska 240 patienter med graviditetslängd v. 9+1 till 12+0 inkluderas.

Uppföljning efter spiralinsättningen

Att delta i studien innebär inga extra besök jämfört med rutinmässig vård. Som uppföljning förväntas deltagare besvara en enkät per mejl eller telefon efter 3, 6 och 12 månader.

Vid dessa tillfällen ställs frågor om aktuellt preventivmetod, eventuella biverkningar och graviditeter. Den som av något skäl inte använder spiral tillfrågas om att ändå delta i uppföljningen.

Inkluderingsbarometer

2024-05-03

191 av 240

Sammanfattning

Om spiralinsättning inom 48 timmar efter en medicinsk abort visar sig leda till att fler kvinnor använder spiral och tycker att det fungerar bra, så skulle nya riktlinjer kunna utformas. Detta skulle ha potential att förbättra kvinnors hälsa genom att minska behovet av en eventuell efterföljande abort.

Resultat

Placement of an intrauterine device within 48 hours after early medical abortion-a randomized controlled trial.
Hogmark S, Liljeblad KL, Envall N, Gemzell-Danielsson K, Kallner HK
Am J Obstet Gynecol 2022 Aug;():

Kontakt

Profile image

Helena Kopp Kallner

Docent, Överläkare Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Sara Hogmark

PhD, överläkare Kvinnosjukvård Dalarna

Caroline Brodd

Doktorand, ST-läkare, Danderyds sjukhus
Kontaktuppgifter INTRAM studien Danderyds sjukhus
Annelie Wikström Studiekoordinator, Barnmorska
070-737 4988 annelie.wikstrom@regionstockholm.se

Dokument

HK
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2024-05-03