Medicin vid KI DS

Inom området medicin på KI DS bedrivs forskning inom immunsystemet, cancer, trombossjukdomar, stroke och neurologi.

två människor sitter i var sitt dragskåp och arbetar
sommarklädda Människor framför vatten
Charlotte Thålins forskargrupp Foto: N/A

Community

COMMUNITY (COVID-19 Immunity) studien inleddes i april 2020 och är en stor longitudinell kohort bestående av 2267 studiedeltagare varav 2149 är vårdpersonal på Danderyds sjukhus och 118 är patienter som vårdats inneliggande för covid-19. Det övergripande målet med studien är att få en djupgående förståelse för utvecklingen av SARS-CoV-2-immunitet (humoral och cellulär) efter infektion och/eller vaccination. 

Bakgrund

Var fjärde månad tas blodprover på alla studiedeltagare och relevanta kliniska uppgifter inhämtas via en mobilapp. Data avseende vaccination och SARS-CoV-2-infektion erhålls från nationella register. Inom studien genomförs regelbundet substudier på mindre grupper, så som återkommande undersökningar av förekomst av infektion med PCR-screening.

Majoriteten av studiedeltagarna är nu vaccinerade med antingen Pfizers mRNA-vaccin BNT162b2, Astra Zenecas adenovirusvektorvaccin ChAdOx1 nCoV-19 och/eller Modernas mRNA vaccin mRNA-1273.

Resultat

Studien finansieras av Jonas and Christina af Jochnick Foundation, Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten, Lundblad Family Foundation, Hjärtlung fonden, and Knut and Alice Wallenberg Foundation.

Forskargruppen bakom COMMUNITY studien

Profile image

Charlotte Thålin

Bitr.överläkare, docent, ansvarig forskare
Profile image

Nina Greilert

Projektledare, forskningssjuksköterska
Profile image

Sebastian Havervall

Bitr.överläkare, doktorand
Profile image

Max Gordon

Överläkare, docent
Profile image

Ulrika Marking

Bitr.överläkare, doktorand
Profile image

Oscar Bladh

Infektionsläkare, doktorand

Ann-Christine Salomonssonbiomedicinsk analytiker

Katherina Aguilerabiomedicinsk analytiker

Martha Kihlgren, biomedicinsk analytiker

Lena Gabrielsson, forskningssjuksköterska

Maja Månsson, forskningssjuksköterska

KTH:

Sophia Hober

Peter Nilsson

Uppsala universitet:

Mia Phillipson

Sara Mangsbo

Mikael Åberg

Karolinska institutet / Folkhälsomyndigheten:

Jonas Klingström

Kim Blom

Anna Smed-Sörensen

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Greilert, Nina