Kirurgi och urologi vid KI DS

På enheten för kirurgi och urologi vid KI DS forskar vi inom följande områden: Övre GI, Kolorektal och Urologisk cancer.

Läkare i operationskläder

Övre gastrointestinalsektionen

Övervikt och metabolism

Forskningen berör resultat efter överviktskirurgi, effekt av olika gastrointestinala peptidhormoner på aptit och rörligheten i mag-tarmkanalen, samt basala studier på diabetes och leverfunktion.

Vi har betydande samarbeten med andra forskare på KI och internationellt.

Medverkande i forskningen

Professor Erik Näslund

Med dr Richard Marsk

Forskningssköterska: Charlotte Edberg

Ansvarig för forskningen Övervikt och metabolism

Profile image

Erik Näslund

Professor/Överläkare
+46852482615

Utvalda publikationer

Association between metabolic surgery and cardiovascular outcome in patients with hypertension: A nationwide matched cohort study.
Stenberg E, Cao Y, Marsk R, Sundbom M, Jernberg T, Näslund E
PLoS Med 2020 09;17(9):e1003307

Association of Metabolic Surgery With Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Previous Myocardial Infarction and Severe Obesity: A Nationwide Cohort Study.
Näslund E, Stenberg E, Hofmann R, Ottosson J, Sundbom M, Marsk R, Svensson P, Szummer K, Jernberg T
Circulation 2021 04;143(15):1458-1467

Bariatric and metabolic surgery in patients with morbid obesity and multiple sclerosis - a nationwide, matched cohort study.
Stenberg E, Forsberg L, Hedström A, Hillert J, Näslund E
Surg Obes Relat Dis 2021 Jun;17(6):1108-1114

Branched-chain amino acid metabolism is regulated by ERRα in primary human myotubes and is further impaired by glucose loading in type 2 diabetes.
Sjögren RJO, Rizo-Roca D, Chibalin AV, Chorell E, Furrer R, Katayama S, Harada J, Karlsson HKR, Handschin C, Moritz T, Krook A, Näslund E, Zierath JR
Diabetologia 2021 09;64(9):2077-2091

Three weeks of interrupting sitting lowers fasting glucose and glycemic variability, but not glucose tolerance, in free-living women and men with obesity.
Smith JAB, Savikj M, Sethi P, Platt S, Gabriel BM, Hawley JA, Dunstan D, Krook A, Zierath JR, Näslund E
Am J Physiol Endocrinol Metab 2021 08;321(2):E203-E216

Bariatric Surgery: There Is a Room for Improvement to Reduce Mortality in Patients with Type 2 Diabetes.
le Roux CW, Ottosson J, Näslund E, Cohen RV, Stenberg E, Sundbom M, Näslund I
Obes Surg 2021 Jan;31(1):461-463

Remission, relapse, and risk of major cardiovascular events after metabolic surgery in persons with hypertension: A Swedish nationwide registry-based cohort study.
Stenberg E, Marsk R, Sundbom M, Ottosson J, Jernberg T, Näslund I, Näslund E
PLoS Med 2021 11;18(11):e1003817

Tumörablationer

Forskning rörande destruktion av tumörer med minimialinvasiv teknik. Gruppen utvecklar indikationer och tekniker och har internationella samarbeten med universitetssjukhus i Bern och Groningen i första hand. Dessutom samarbeten med universitet i Kapstaden och EORTC. Nytt projekt planeras med Oslo.

För närvarande pågår tre avhandlingsprojekt: Primär mikrovågsbehandling av levermetastaser från grovtarmscancer, MAVERRIC - studien; Optimering av lungventilation i samband med minimalinvasiv terapi; Radiologiska och interventionella aspekter på ablation av godartade och elakartade tumörer.

Medverkande i forskningen

Överläkare, docent Jacob Freedman
Överläkare, Med dr Henrik Nilsson
Överläkare, doktorand, Marie Beermann
Läkare, Med dr Jennie Engstrand
Läkare, doktorand David Stillström
Läkare, doktorand Karolina Galmén
Läkare, doktorand Pascale Tinguely
Överläkare, Med dr Pjotr Harbut
Överläkare, Med dr, professor Jan Jakobsson

Ansvarig för forskningen Tumörablationer

Profile image

Jacob Freedman

Anknuten till Forskning

Utvalda publikationer

3D Quantitative Ablation Margins for Prediction of Ablation Site Recurrence After Stereotactic Image-Guided Microwave Ablation of Colorectal Liver Metastases: A Multicenter Study.
Ruiter SJS, Tinguely P, Paolucci I, Engstrand J, Candinas D, Weber S, de Haas RJ, de Jong KP, Freedman J
Front Oncol 2021 ;11():757167

Stereotactic navigation versus ultrasound guidance in placing IRE applicators in a liver phantom.
Stillström D, Eigl B, Freedman J
Sci Rep 2021 10;11(1):21031

Stereotactic and Robotic Minimally Invasive Thermal Ablation of Malignant Liver Tumors: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Tinguely P, Paolucci I, Ruiter SJS, Weber S, de Jong KP, Candinas D, Freedman J, Engstrand J
Front Oncol 2021 ;11():713685

Post-operative hypertension during early recovery following liver tumour ablation: A retrospective study.
Galmén K, Jakobsson JG, Freedman J, Harbut P
Acta Anaesthesiol Scand 2021 Oct;65(9):1248-1253

Volumetric Quantitative Ablation Margins for Assessment of Ablation Completeness in Thermal Ablation of Liver Tumors.
Sandu RM, Paolucci I, Ruiter SJS, Sznitman R, de Jong KP, Freedman J, Weber S, Tinguely P
Front Oncol 2021 ;11():623098Accuracy of Electrode Placement in IRE Treatment with Navigated Guidance.
Stillström D, Sandu RM, Freedman J
Cardiovasc Intervent Radiol 2021 Jun;44(6):968-975

Synchronous and metachronous liver metastases in patients with colorectal cancer-towards a clinically relevant definition.
Engstrand J, Strömberg C, Nilsson H, Freedman J, Jonas E
World J Surg Oncol 2019 Dec;17(1):228

Microwave ablation versus resection for colorectal cancer liver metastases - A propensity score analysis from a population-based nationwide registry.
Tinguely P, Dal G, Bottai M, Nilsson H, Freedman J, Engstrand J
Eur J Surg Oncol 2020 03;46(3):476-485

High Frequency Jet Ventilation during stereotactic ablation of liver tumours: an observational study on blood gas analysis as a measure of lung function during general anaesthesia.
Galmén K, Jakobsson JG, Freedman J, Harbut P
F1000Res 2019 ;8():386

Initial experience with irreversible electroporation of liver tumours.
Stillström D, Beermann M, Engstrand J, Freedman J, Nilsson H
Eur J Radiol Open 2019 ;6():62-67

Leverfunktionsstudier

Detta forskningsprojekt ingår i Silja Karlgrens avhandlingsprojekt och rör leverfunktionsbedömningar med hjälp av avancerad Magnetkamerateknik. Huvudhandledare är Henrik Nilsson, Med dr, och bihandledare professor Eduard Jonas (RSA)

Medverkande i forskningen

Läkare, Doktorand Silja Karlgren

Läkare Henrik Nilsson

Utvalda publikationer 

The inhomogeneous distribution of liver function: possible impact on the prediction of post-operative remnant liver function.
Nilsson H, Karlgren S, Blomqvist L, Jonas E
HPB (Oxford) 2015 Mar;17(3):272-7

Endoskopisk terapi i gallvägar

Samarbetsprojekt som har Farshad Frozanpor, Med dr, som lokal representant med pågående projekt rörande optimering av stentbehandling av gallvägstumörer.

Utvalda publikationer

Preoperative biliary drainage by plastic or self-expandable metal stents in patients with periampullary tumors: results of a randomized clinical study.
Olsson G, Frozanpor F, Lundell L, Enochsson L, Ansorge C, Del Chiaro M, Reuterwall-Hansson M, Shetye A, Arnelo U
Endosc Int Open 2017 Sep;5(9):E798-E808

Kolorektalsektionen

Kolorektalsektionen bedriver forskning inom flera områden:

  • Kolorektal cancer
  • Divertikelsjukdom
  • Proktologiperioperativ vård inom ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) -protokollet och borttagning av tumörer i tjocktarmen med koloskopisk teknik.

Dessutom bedrivs studier inom modern kirurgisk teknik; titthålskirurgi och robotkirurgi. Sektionen har också ett nära samarbete med Science for life Laboratory och Centre for Translational Microbiome Research (CTMR) Karolinska Institutet, som avser att kartlägga tjocktarmens bakteriella genom i förhållande till kolorektal sjukdom.

ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)

ERAS protokollet, med 25 standardiserade evidensbaserade pre-intra och postoperativa interventioner avsedda att minska kirurgisk stress, har medfört att komplikationerna minskat med 50% och vårdtiderna till i medeltal 3.5 dagar istället för tidigare 6 dagar. Det finns även data som talar för en förbättrad långtidsöverlevnad efter kirurgi. Kirurgkliniken på Danderyds sjukhus, är ett av 12 "centres of excellence" inom det internationella ERAS-samarbetet och är den 4e största enheten för operation av kolorektal cancer i Sverige. Kliniken har god följsamhet till ERAS-protokollet, bra resultat efter kirurgi och mycket korta vårdtider i en nationell och internationell jämförelse. Kolorektalsektionen har en djup förankring inom det internationella och nationella ERAS samarbetet som bedriver forskning om ERAS. Sektionen har ett flertal publikationer som dels utgått från sjukhuset, dels från den internationella ERAS databasen.

På kliniken pågår just nu två stora randomiserade studier med anknytning till ERAS:

Optimering av patienternas fysiska och psykiska status inför kolorektal cancerkirurgi

Randomisering av 518 patienter sker till en interventionsgrupp där patienterna; optimeras för samtidiga sjukdomar, behandlas för undernäring och överkonsumtion av alkohol och tobak, genomgår ett träningsprogram samt får psykosocialt stöd inför operationen, eller en kontrollgrupp där patienter förbereds inför kirurgi enligt nuvarande rutiner. Primärt utfall är skillnad i svåra komplikationer mellan grupperna. Studien bedrivs med anslag från Region Stockholm och cancerfonden.

Laparoskopisk (LAPTAP) vs ultraljudsledd TAP (ULTAP) blockad vid kolorektal kirurgi

Randomisering av 170 patienter till ULTAP vs LAPTAP. Primärt utfall är skillnad i smärta enligt Visual Analog Scale (VAS) och sekundärt utfall är skillnad i tid för patienten i sövt tillstånd på operation.

Medverkande i forskningen

Överläkare, docent Ulf O Gustafsson
Överläkare, Med dr Klas Pekkari
Överläkare, Med dr
Claes Anderin 
Överläkare, Med dr
Daniel Asklid
Specialistläkare, Jonas Nilsson
Forskningssköterska: Josefin Karlsson
Forskningssköterska: Charlotte Edberg
ERAS sköterska: Helene Wibom

Ansvarig för forskningen Kolorektalsektionen

Profile image

Ulf Gustafsson

Anknuten till Forskning

Utvalda publikationer

Robotic vs laparoscopic rectal tumour surgery: a cohort study.
Asklid D, Gerjy R, Hjern F, Pekkari K, Gustafsson UO
Colorectal Dis 2019 02;21(2):191-199

The impact of perioperative fluid therapy on short-term outcomes and 5-year survival among patients undergoing colorectal cancer surgery - A prospective cohort study within an ERAS protocol.
Asklid D, Segelman J, Gedda C, Hjern F, Pekkari K, Gustafsson UO
Eur J Surg Oncol 2017 Aug;43(8):1433-1439

Guidelines for Perioperative Care in Elective Colorectal Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society Recommendations: 2018.
Gustafsson UO, Scott MJ, Hubner M, Nygren J, Demartines N, Francis N, et al
World J Surg 2019 Mar;43(3):659-695

 

Kolibakt

På kirurgkliniken, Danderyds sjukhus i Stockholm har under åren 2016–2019 en kohort på 1,257 (279 med IBD) koloskoperade individer inkluderats. Uppgifter från provtagning på tarmslemhinna, avföringsprover, plasmaprover och ett omfattande livsstilsformulär har inhämtats. Provsvaren analyseras med avseende på bakteriesammansättning i relation till gallsyror, korta fettsyror (SCFA) och inflammatoriska markörer i plasma samt data i livsstilsformuläret i förhållande till IBD. DNA sekvensering, genetiska undersökningar på tarmslemhinnan (metagenomik) och analys av plasmaprover har utförts i samarbete med Center for Translational Microbiome Research, Karolinska Institutet. Syftet är att hitta markörer för gastrointestinal sjukdom i tjocktarmen.

Medverkande i forskningen

Överläkare, docent Ulf O Gustafsson
Överläkare, Med dr Richard Marsk
Överläkare, Med dr Ylva Falken

Urologisk cancer

Prostatacancer

Den urologiska gruppen bedriver flera projekt med fokus på män med prostatacancer. För att förbättra diagnostiken av prostatacancer kartläggs både nya och traditionella metoder för att identifiera män med behandlingskrävande cancer. Bland annat är vi ansvariga för projektet STHLM3MR där utredning med det nya blodprovet Stockholm3 kombineras med MR och riktade vävnadsprover för att förbättra diagnostiken av prostatacancer. Vi arbetar också med att kartlägga hur dagens kliniska prostatacancerdiagnostik fungerar och vilken plats traditionella metoder har inom modern sjukvård.

Ytterligare projekt kartlägger ärftligheten för prostacancer och hur denna påverkas av genetiska förändringar, till exempel genen HOXB13.

Forskargruppen tillhör Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus men samarbetar nära med ett flertal andra institutioner, inklusive Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet.

Medverkande i forskningen

Överläkare, Med dr Tobias Nordström

Doktorand, Specialistläkare Fredrik Jansson

Doktorand, st läkare Jan Chandra

Specialistläkare Joel Andersson

Ansvarig för forskningen inom Prostatacancer

Profile image

Tobias Nordström

Anknuten till Forskning

Utvalda publikationer

The Stockholm3 blood-test predicts clinically-significant cancer on biopsy: independent validation in a multi-center community cohort.
Möller A, Olsson H, Grönberg H, Eklund M, Aly M, Nordström T
Prostate Cancer Prostatic Dis. 2019 03;22(1):137-142

Towards Next-generation Urine-based Prostate Cancer Risk Stratification.
Nordström T, Lindberg J, Eklund M
Eur. Urol. 2018 12;74(6):739-740

Prostate-specific antigen (PSA) density in the diagnostic algorithm of prostate cancer.
Nordström T, Akre O, Aly M, Grönberg H, Eklund M
Prostate Cancer Prostatic Dis. 2018 04;21(1):57-63

Cancer i njurbäcken och urinledare

Cancer i njurbäcken och urinledare, UTUC (upper tract urothelial carcinoma), är en ovanlig sjukdom med ca 300 nydiagnostiserade personer fall per år i Sverige. Diagnosen är många gånger svår att fastställa.

Projektet handlar om förbättring av diagnostiken och hur man säkrare, än vad vi kan i dag, ska kunna särskilja lågrisktumörer som med fördel kan bevaras med organbevarande lokalbehandling, från högrisktumörer som ska behandlas radikalt med nefrouretärektomi.

Forskargruppen arbetar med hur diagnostiken kan förbättras genom förbättring av traditionell provtagning, både hur proverna tas och hur de analyseras, samt med att finna nya säkrare tumörmarkörer. Forskargruppen arbetar även med att identifiera prognostiska tumörmarkörer, för att säkert kunna särskilja låg- och högrisktumörer, ex v genom identifiering av genmutationer. Vidare arbetar gruppen med att finna tumörmarkörer som kan tas genom så minimalinvasiv provtagning som möjligt.

I projektet ingår långtidsuppföljning av patienter, dels för kartläggning av prognostiska tumörmarkörer men också för justering av uppföljningsprogram och för långtidsuppföljning av olika behandlingsformer, såväl organbevarande som radikal behandling med nefrouretärektomi.

Forskargruppen är registrerad vid Institutionen för kliniska vetenskaper men har ett nära samarbete med ett flertal andra institutioner och kliniker såsom Institutionen för onkologi och patologi, Kliniken för klinisk genetik Karolinska Solna, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), samt med Urological Research Center (URC), Department of Urology, Lillebaelt Hospital, University of Southern Denmark, Vejle, Denmark.

Medverkande i forskningen

Överläkare, Med dr, docent Marianne Brehmer

Doktorand, Specialistläkare Camilla Malm

Doktorand, Specialistläkare Alexandra Grahn

Specialistläkare Mudhar Hasan

Specialistläkare Ylva Eriksson

ST-läkare Tomas Axelsson

Sjuksköterska Anette Dahlén

Ansvarig för forskningen inom Cancer i njurbäcken och urinledare

Profile image

Marianne Brehmer

Anknuten till Forskning

Utvalda publikationer

Predicting invasiveness and disease-specific survival in upper tract urothelial carcinoma: identifying relevant clinical tumour characteristics.
Malm C, Grahn A, Jaremko G, Tribukait B, Brehmer M
World J Urol 2019 Nov;37(11):2335-2342

Volumetric imaging: a potential tool to stage upper tract urothelial carcinoma.
Grahn A, Tanaka N, Uhlén P, Brehmer M
World J Urol 2019 Nov;37(11):2297-2302

Diagnostic accuracy of upper tract urothelial carcinoma: how samples are collected matters.
Malm C, Grahn A, Jaremko G, Tribukait B, Brehmer M
Scand J Urol 2017 Apr;51(2):137-145

Diagnostic accuracy of computed tomography urography and visual assessment during ureterorenoscopy in upper tract urothelial carcinoma.
Grahn A, Melle-Hannah M, Malm C, Jäderling F, Radecka E, Beckman M, et al
BJU Int. 2017 Feb;119(2):289-297

 


Foto: Johan Adelgren, Operation på Danderyds sjukhus

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen