Tobias Nordström

Tobias Nordström

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Kirurgi och urologi, 182 88 Stockholm

Om mig

 • Tobias Nordström är verksam som urolog och självständig forskare. Han är
  ansvarig för kliniska studier med målet att förbättra diagnostik och
  behandling av prostatacancer.
  Jag är kliniskt verksam vid Kirurg- och Urologkliniken, Danderyds Sjukhus
  och behandlar män med prostatacancer och andra urologiska diagnoser. Jag
  är ansvarig (PI) för STHLM3MR-projektet där man studerar om en
  kombination av blodprov, bild-diagnostik med MR-undersökningar och så
  kallade riktad vävnadsprovtagning kan ersätta traditionell utredning för
  prostatacancer. Mitt vetenskapliga arbete inkluderar också flera projekt
  där existerande studiekohorter används för att studera hur klinisk praxis
  bedrivs och kan förbättras med bland annat nya biomarkörer och verktyg
  för riskbedömning.
  * 2017 European Meeting on Urinary Cancers (EMUC) - Best poster award
  * 2017 Astellas Cutting Edge Award
  * 2016 European Association of Urology (EAU) Annual Meeting - Best poster
  award
  * 2014 StratCan International Postdoc award
  * 2011 StratCan Ph.D. award
  * 2011 Forskar-ST
  * 2016- Postdoc (Inst för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI)
  * 2015- Specialistläkare Urologi (Danderyds Sjukhus AB)
  * 2015 Fellow of the European Board of Urology (FEBU)
  * 2015 Postdoc (University of California, San Francisco)
  * 2015 Medicine Doktor (Inst Kliniska vetenskaper vid Danderyds Sjukhus,
  KI)
  * 2013 Specialistläkare Kirurgi (Danderyds Sjukhus AB)

Forskningsbeskrivning

 • Avhandling: Predicting Prostate Cancer - on the use of biomarkers in Prostate
  Cancer Diagnostics [1]
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/42331

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2024-2026
 • Anknuten till Forskning, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Docent, urologi, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2015
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI