Joel Andersson

Joel Andersson

Doktorand
E-postadress: joel.andersson@ki.se
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Kirurgi och urologi, 182 88 Stockholm

Om mig

 • Clinical Urologist at Capio StGörans sjukhus.
  PhD student at Clinical Sciences Danderyd Hospital (KIDS).
  Affiliated to Medical Epidemiology and Biostatistics.
  Specialist degree, Urology, Swedish National Board of Health and Welfare,
  2018
  MD, Swedish National Board of Health and Welfare, 2012
  BSc, medicine, Karolinska Institutet, 2008

Forskningsbeskrivning

 • Prostatacancer är en mycket vanlig och även dödlig sjukdom. Historiskt har
  man initialt haft som riktlinje att bota alla. Vartefter har det blivit mer
  känt att lokaliserad prostatacancer i de flesta fall är en icke-dödlig
  sjukdom, det vill säga att patienten hinner dö av annan orsak.
  Vi vill utreda riskfaktorer för fynd av klinisk signifikant prostatacancer
  med målet att bättre kunna selektera män som ska rekommenderas utredning
  eventuellt i form av ett framtida nationellt screeningprogram. De potentiella
  riskfaktorer/markörer jag kommer undersöka i mina projekt är
  prostatapalpation, Sthlm-3 testet (ett test bestående av kombination av
  kliniska variabler, proteinmarkörer och genetiska markörer) och
  cirkulerande tumör DNA i blod.
  Vår hypotes är att vi med hjälp av kombinationen av dessa markörer kan
  förbättra träffsäkerheten att selektera män med hög risk att ha en
  potentiellt dödlig prostatacancer, så kallad klinisk signifikant cancer,
  som behöver utredas vidare.
  Vi använder data från flera populationsbaserade både randomiserade och
  icke-randomiserade kohortstudier där vi jämför olika sätt att predicera
  risk för dödlig prostatacancer.
  Resultatet av forskningen kommer resultera i förutsättningar för att
  förbättra screening för prostatacancer och minskat lidande hos den delen
  av befolkningen.
  *Publikationer*:
  Digital Rectal Examination in Stockholm3 Biomarker-based Prostate Cancer
  Screening
  Andersson, Joel et. al.
  European Urology Open Science: Vol. 44, pp. 69-75,
  https://doi.org/10.1016/j.euros.2022.08.006 [1]
  [1] https://doi.org/10.1016/j.euros.2022.08.006

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2023-2025
 • Doktorand, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI