Ångest, tvång och genetik – Christian Rücks forskargrupp

Ångest, tvång och genetik

Vad orsakar psykiatriska problem? Vad är konsekvenserna av dem? Och vad kan man göra åt dem? Det är de huvudsakliga frågorna vår grupp ägnar sig åt. Vi studerar tvångssyndrom och liknande sjukdomar men även andra tillstånd som ångest och depression. Tvångssyndrom, ofta kallat OCD (obsessive-compulsive disorder) är ett tillstånd präglat av påträngande tvångstankar och tvångshandlingar som lindrar det obehag som tankarna ger. Vi intresserar oss både för OCD och närliggandesjukdomar som samlarsyndrom (hoarding), dysmorfofobi (BDD, body dysmorphic disorder), hårryckande och hudpetande (trickotillomani och dermatillomani) samt självupplevd dålig lukt (olfactory reference syndrome).

Vi utvecklar och studerar behandlingar. Internetbaserad KBT för OCD och BDD har utvecklats och implementerats och utveckling av behandling vid andra tillstånd pågår. Vi studerar även effekten av träning i ett projekt Braining.nu.

Vi använder epidemiologiska och genetiska metoder för att förstå orsakar till sjukdomar. Det pågår flera stora genetiska projekt, för OCD och liknande sjukdomar i ocdgenetik och för tics, tourettesgenetik, samt för depression och ångesttillstånd i samarbete med Internetpsykiatrienheten. I dessa projekt studerar vi också behandlingsutfall och hur genetik kan hänga samman med utfallet. Tarmfloran vid OCD studeras också.

För vidare läsning rekommenderar vi att du besöker vår sida: rucklab.com

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Medicinsk genetik Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) (Samhällsvetenskapliga aspekter under 50803) Neurovetenskaper Psykiatri
CR
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-03-25