Ekaterina Ivanova

Ekaterina Ivanova

Postdoktorala Studier
Besöksadress: M48, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Rück, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog och doktor i psykologi.

Forskningsbeskrivning

 • Jag jobbar med forskningsprojekt som fokuserar både på främjande av
  psykisk hälsa och behandling av psykiska sjukdomar.
  För närvarande jobbar jag med forskningsprojekt som utvärderar effekter av
  kognitiv beteendeterapi på tvångssyndrom och relaterade tillstånd och är
  involverad i ett flertal studier inom klinisk behandling. Inom det preventiva
  fältet jobbar jag med att utvärdera effekter av positivt beteendestöd i
  skolmiljö på elevers och lärares mående.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI