Susanna Österman

Susanna Österman

Doktorand
Besöksadress: M48, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 HUDDINGE
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Rück Ivanov, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand i forskargruppen Rücklab.
  Huvudhandledare: Volen Ivanov
  Bihandledare: Nils Lindefors, Erik Hedman &
 • Erland Axelsson
  Doktorandstudier - Karolinska Institutet
  Grundutbildning
  Psykologprogrammet - Linköpings universitet

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning kommer i huvudsak att handla om internetbaserad kognitiv
  beteendeterapi, KBT, för hälsoångest, hypokondri. Vi vill undersöka hur
  behandlingen fungerar i klinisk praktik när behandlingen implementeras på
  internetpsykiatri (internetpsykiatri.se), psykiatri sydväst, Huddinge
  sjukhus.
  Utvärderingen kommer bland annat innehålla:
  Behandlingsutfall på kort- och lång sikt
  Prediktorer för behandlingsutfall

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI