Diana Pascal

Diana Pascal

Anknuten till Forskning
E-postadress: diana.pascal@ki.se
Besöksadress: M48, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Rück, 171 77 Stockholm

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Europeisk studie av livskvalitet för patienter med refraktärt tvångssyndrom vid behandling med djup hjärnstimulering i nucleus subtalamicus (STN) jämfört med bästa medicinska behandling (EQoLOC )
  Region Stockholm
  1 January 2021 - 1 January 2023
 • MIO: Microbioma in OCD
  FRF-Stiftelsen Fonden för Rehabilitering och medicinsk forskning Insamlingsstiftelse
  1 January 2021 - 1 January 2023
 • Internet-based vs face-to-face Cognitive Behavioural Therapy for Obsessive-compulsive disorder – a randomized controlled non-inferiority trial.
  ALF Region Stockholm
  1 January 2018 - 1 January 2020
 • Utveckling, klinisk prövning och implementering av KBT-behandling med internetstöd för samlarsyndrom
  Region Stockholm
  1 January 2017 - 1 January 2018
 • Deep Brain Stimulation vid tvångssyndrom, utvärdering av ny behandlingsmetod vid svår och behandlingsresistent sjukdom i ett svenskt material
  Region Stockholm
  1 January 2014 - 1 January 2015
 • Djup hjärnstimulering (deep brain stimulation, DBS) vid behandlingsresistent tvångssyndrom: effekt av bi- respektive unilateral stimulering på hjärnans dopaminsystem - korrelationer till symptomreduktion och livskvalitetsmått
  Söderström-Königska
  1 January 2013 - 1 January 2016
 • PET-studier av dopamin- och serotoninsystemen i hjärnan: biokemiska och beteendemässiga fenotyper i relation till genetisk variation hos friska försökspersoner och patienter med social fobi.
  Region Stockholm
  1 January 2013 - 1 January 2014
 • Kognitiv beteendeterapi som Internetbehandling jämfört med gruppbehandling vid paniksyndrom och social fobi samt behandlingssvarets association med biologisk variation
  Region Stockholm
  1 January 2007 - 1 January 2009

Anställningar

 • Överläkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Sydväst, OCD-Programmet, Stockholm Health Care Services, 2014-
 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Anknuten forskare/post doc, Neurovetenskap, psykiatri, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institute, 2013-2023
 • Överläkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Stockholm Health Care Services, 2010-2014
 • Anknuten forskare/post doc i Nils Lindefors forskagrupp, Klinisk neurovetenskap, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institute, 2005-2012
 • Specialisttjänstgöring i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Stockholm Health Care Services, 2005-2010
 • Allmäntjänstgöring för läkare AT, Capio S:t Görans Sjukhus, 2002-2004

Examina och utbildning

 • Teaching and Learning in Higher Education for Health Care Professionals 7, 5 credits, Karolinska Institute, 2023
 • Docentprogrammet, Stockholm Health Care Services/Karolinska Institute, 2023
 • Psychological Models of Psilocybin Drug Administration, 1, 5 credits, Karolinska Institute, 2023
 • Psychedelic Science – Past, Present, Future, 1, 5 credits, Karolinska Institute, 2023
 • Clinical Trials and Good Clinical Practice - ICH GCP - upgrade, Karolinska Trial Alliance/Karolinska University Hospital, 2023
 • Danska, baskurs 2, 7.5 poäng, Språkkurs, danska, Stockholm University, 2020
 • Danska, baskurs 1, 15 poäng, Språkkurs, danska, Stockholm University, 2019
 • Psychopharmacology, CPD-course corresponding 3 CME credits, Psykiatri Sydväst, Stockholm Health Care Services, 2016
 • Psychosis, spice, and all things nice, 3 hours CPD-course corresponding 3 CME credits with Robin Murray, IOP, Kings Kollege, London, Psykiatri Sydväst, Stockholm Health Care Services, 2016
 • Web course for research supervisors, Karolinska Institute, 2016
 • Training course in Deep Brain Stimulation for Obsessive Compulsive Disorder, European Continuing Medical Training ECMT-course, granting 6 European CME credits with UEMS/EACCME, Course Directors Bart Nuttin and Loes Gabrïels, , Medtronic training program, 2012
 • Course in Clinical trials and Good Clinical Practice (GCP), KTA-Prim and CeFAM, Karolinska Institute, 2011
 • An introduction to ACT (Acceptance and Commitment Therapy), IPULS-course corresponding 3 CME credits, Swedish Psychiatry Association, , 2011
 • The neuroanatomy of emotion, IPULS-course corresponding 3 CME credits, Swedish Psychiatry Association, 2011
 • Training course in Deep Brain Stimulation & Obsessive Compulsive Disorder, European Continuing Medical Training ECMT-course, granting 12 European CME credits with UEMS/EACCME, Course Directors Damiaan Denys and Rick Schuurman, , Medtronic training program, 2011
 • Mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse/recurrence in depression with Mark Williams, University of Oxford, Dpt of Psychiatry, UK, , KBT i Utveckling, Stockholm, Sweden, 2011
 • Evidence based medicine, IPULS-course, Karolinska University Hospital, 2010
 • Seminar on medicines and environment, Environment department, Stockholm County Council, , 2010
 • Kognitiv neurovetenskap med inriktning mot psykiatri, 10 poäng, Clinical neuroscience, Karolinska Institute, 2010
 • Practical Leadership, IPULS-course, NIKE Organisationspsykologi, Sigtuna, Sweden, 2009
 • To supervise the resident doctor – the ABC of supervisors, Psykiatri Nordväst and Swedish Psychiatry Association, Stockholm Health Care Services, 2009
 • BPBBPDADHD – clinical assessment in the complex field of affect regulation, IPULS-course granting 3 CME credits, , Swedish Psychiatry Association, Stockholm, Sweden, 2009
 • Electroconvulsive Therapy – state of the art, IPULS-course granting 3 CME credits, Swedish Psychiatry Association, Stockholm, Sweden, 2009
 • Karolinska OCD Master Class with Naomi Fineberg, visiting professor from University of Herdfordshire, UK, Center for Psychiatry Research, Karolinska Institutet, 2009
 • Grundläggande psykoterapiutbildnign med inrikting KBT (Steg-1 utbildning), 45 högskolepoäng, Psykologpartners W&W AB, Stockholm, Sweden, 2008
 • Workshop on “Integrative Behavior Couple Therapy (IBCT)” with Andrew Christensen, dpt of Psychology, University of California, LA, course held in Stockholm, Sweden, 2008
 • Karolinska Anxiety seminars 2008: BDD, organizer Sergej Andréewitch, Psykiatri Nordväst, Stockholm Health Care Services, 2008
 • Manualized CBT-treatment of gambling addiction, Beroendecentrum Stockholm, 2007
 • Unbound psychopharmacology, Danderyds Hospital, Psychiatry, Section for research and education FoUU, Stockholm Health Care Services, , 2006
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2005
 • ADHD in children and adults, IPULS-course granting 3 CME credits, Swedish Psychiatry Association, 2003
 • Ångestsjukdomar - från amygdala till vårdcentral, Psykiatri Karolinska, 2003
 • Neuropsychiatry: Assessment and treatment of ADHD, Autism and Aspergers Syndrom in adults, IPULS-course, Psykiatri Karolinska, 2003
 • Social insurance medicine – general insurance, Försäkringskassan, 2003
 • Motivational Interviewing, IPULS-course, Karolinska Institute, 2003
 • Psychopharmacology, 4, 5 credits, course for PhD students, Karolinska Institute, 1999
 • Research school for clinically active researchers, total of 6 weeks theoretical education and 10 weeks of personalized laboratory practice under supervision, course for clinically active PhD students, Karolinska Institute, 1998
 • mRNA in situ hybridization, 1, 5 credits, course for PhD students, Karolinska Institute, 1998
 • Basic course in medical statistics, 1, 5 credits, course for PhD students, Karolinska Institute, 1998
 • Hur man skriver en vetenskaplig rapport, Karolinska Institute, 1998
 • Introduction to analysis of variance ANOVA, 1, 5 credits, course for PhD students, Karolinska Institute, 1998
 • Functional anatomy of the human brain, 3 credits, Karolinska Institute, 1998
 • Vetenskapsteori, Karolinska Institute, 1998
 • Medicinsk Informationsteknologi, Karolinska Institute, 1998
 • MOLEKYLÄRBIOLOGIKURS I FORSKARSKOLANS REGI, Karolinska Institute, 1997
 • Basal molecular biology for clinical researchers, 1, 5 credits, course for PhD students, Karolinska Institute, 1997
 • Modern receptor pharmacology, 1, 5 credits, course for PhD students, Karolinska Institute, 1997
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1997

Uppdrag

 • Programdirektor, Studierektor för specialisterna i psykiatri vid Psykiatri Sydväst, Psykiatri Sydväst, Stockholm Health Care Services, 2022-
 • Creating and implementing clinical flow charts and control codes for assessment, treatment and follow up for OCD- and related disorders, Process owner for the OCD-process, Psykiatri Sydväst, Stockholm Health Care Services, https://slsoinsidan.slso.sll.se/mitt-arbetssatt/psykiatrins-vardprocesser/vardprocessarbetet-slso-vuxenpsykiatri/testest/, 2020-
 • A supervised clinical scientific and quality project focusing in understanding and improving clinical practice, done during residency for 15 weeks full time work., Handledare vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete- för ST-läkare Katarina Nilsson "Tvångssyndrom och brist på vitaminerna B12 och D i ett svenskt patientmaterial – ett kliniskt kvalitetsprojekt med implikationer för klinikens provtagningsrutiner", Psykiatri Sydväst, Stockholm Health Care Services, 2020-2022
 • C-uppsats, psykologi., Bihandledare för Nina Keisu, C-uppsats, "Behandlingsutfall för patienter med OCD i relation till medicinering och vitaminers påverkan – En retrospektiv longitudinell studie.", Mittuniversitetet, 2017-2017
 • Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016
 • 27(6):26–59., Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016
 • 27(6):26–59., Medical Products Agency, https://www.lakemedelsverket.se/48d7e6/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/bakgrundsdokument/bakgrundsdokumentation-lakemedel-depression-angestsyndrom-tvangssyndrom.pdf, 2016-2016
 • Co-supervisor in 30-points examination essay in medicine, ethically approved project Dnr 2015/1236-31, Bihandledare för Edvard Nilsson, med kand T 8, Examensarbete i medicin (30 poäng), Clinical Neuroscience, Karolinska Institute, 2015-2016
 • Member of priority group for guidelines in depression and anxiety disorders, working according to the “national model for open prioritizing in health care”, National Board of Health and Welfare, 2015-2016
 • Creating and implementing clinical flow charts and control codes for assessment, treatment and follow up for OCD- and related disorders, Processägare OCD-processen, Psykiatri Sydväst, Stockholm Health Care Services, https://slsoinsidan.slso.sll.se/mitt-arbetssatt/psykiatrins-vardprocesser/vardprocessarbetet-slso-vuxenpsykiatri/testest/, 2015-2018
 • Studierektor, Assistent, Psykiatri Sydväst, Stockholm Health Care Services/Karolinska Institute, 2015-2017
 • Medical responsibility for health care given at the OCD-Program, OCD-Programmet, PSV, Psykiatri Sydväst, OCD-Programmet, Stockholm Health Care Services, 2015-2018
 • A supervised clinical scientific and quality project focusing in understanding and improving clinical practice, done during residency for 15 weeks full time work., Handledare vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete- för ST-läkare Sasa Markovic "Utvärdering av behandling med Responsprevention (ERP) för patienter med Tvångssyndrom", Psykiatri Nordväst, Stockholm Health Care Services, 2013-2014
 • A supervised clinical scientific and quality project focusing in understanding and improving clinical practice, done during residency for 15 weeks full time work., Handledare vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete- för ST-läkare Sigrid Storetvedt På vilket sätt påverkar samtidig farmakologisk behandling utfallet av KBT vid OCD-spektrumstörning?, Psykiatri Nordväst, Stockholm Health Care Services, 2012-2012
 • Co-supervisor in 30-points examination essay in medicine, ethically approved project Dnr 2015/1236-31, Bihandledare examensuppsats för Sara Gunnarsson & Michael Hoff, "Karakteristik av och behandlingsutfall för patienter med tvångssyndrom (OCD) vid en specialiserad psykiatrisk klinik: Vad inverkar på effekten av behandling med responsprevention (ERP)?", Institutionen för psykologi, Uppsala University, 2011-2011
 • Creating flow charts for clinical assessment, treatment and follow up for anxiety and OCD-RT diagnoses., Coordinator for anxiety- and OCD-processes in specialized psychiatric healthcare, Psykiatri Nordväst, Stockholm Health Care Services, 2010-2014
 • Hududhandledare för ST-läkare Kim Gosai and Daniela Enache, Psykiatri Nordväst and Psykiatri Sydväst, Stockholm Health Care Services, 2010-2020
 • Prefekt, Enhetschef Ångestenheten Psykiatri Nordväst, SLSO, Anxiety department, Psykiatri Nordväst, Stockholm Health Care Services, 2010-2014
 • Sektionsansvarig, Kursutvecklare, kursgivare och examinator för METIS-kurser för svenska ST-läkare i psykiatri, Centre for Psychiatry Research, Stockholm Health Care Services/Karolinska Institute, 2009-

Handledare

 • Long Long Chen, Obsessive-compulsive disorder : novel insights on executive functions, gut microbiome, and genetics, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48542

Uppdrag i kommitté

 • Medlem, Region Stockholms Läkemedelskomitté s Expertråd, rug Therapeutic Committee and the Health and Medical Care Administration, Stockholm Health Care Services, https://janusinfo.se/inenglish.4.7e3d365215ec82458644daab.html, 2013-2018
 • Medlem, Svenska PSykiatriska Föreningen, Swedish Psychiatric Association, 2012-2014
 • Medlem, Svenska Psykiatriska Föreningen, Swedish Psychiatric Association, 2010-2012

Konferenser och events

 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery Congress 2023, https://essfncongress.org/, OP047 Genomics of severe and treatment-resistant obsessive-compulsive disorder treated with deep brain stimulation: a preliminary investigation. ABSTRACT: Individuals with severe and treatment-resistant obsessive-compulsive disorder (trOCD) represent a small but severely disabled group of patients. Since trOCD cases eligible for deep brain stimulation (DBS) probably comprise the most severe end of the OCD spectrum, we hypothesize that they may be more likely to have substantial detectable genetic contributions. Therefore, while the worldwide population of DBS-treated cases may be small (~300), screening these individuals with modern genomic methods may accelerate gene discovery in OCD. As such, we have begun to collect DNA from trOCD cases who qualify for DBS, and here we report results from whole exome sequencing and microarray genotyping of our first five cases. All participants had previously received DBS in the bed nucleus of stria terminalis (BNST), with two patients responding to the surgery and one showing a partial response. Our analyses focused on gene-disruptive rare variants (GDRVs
 • rare, predicted-deleterious single-nucleotide variants or copy number variants overlapping protein-coding genes). Three of the five cases carried a GDRV, including a missense variant in the ion transporter domain of KCNB1, a deletion at 15q11.2, and a duplication at 15q26.1. The KCNB1 variant (hg19 chr20-47991077-C-T, NM_004975.3:c.1020G>A, p.Met340Ile) causes substitution of methionine for isoleucine in the trans-membrane region of neuronal potassium voltage-gated ion channel KV2.1. This KCNB1 substitution (Met340Ile) is located in a highly constrained region of the protein where other rare missense variants have previously been associated with neurodevelopmental disorders. The patient carrying the Met340Ile variant responded to DBS, which suggests that genetic factors could potentially be predictors of treatment response in DBS for OCD. In sum, we have established a protocol for recruiting and genomically characterizing trOCD cases. Preliminary results suggest that this will be an informative strategy for finding risk genes in OCD., 2023
 • Deltagare, The 6th Maudsley Forum, Yearly psychiatry course held for international residents in Psychiatry at the Institute of Psychiatry, Kings Kollege, London, 2006
 • Poster-presentationer av egna accepterade abstract, SCNP 42nd Annual and 1st Mediterranean Meeting. 0, 6 credits., Delayed stress-induced increase in tissue level of cholecystokinin in rat prefrontal cortex: Modulation by microdialysis probe implantation”, Radu, D
 • Brodin, E
 • (...)
 • Lindefors, N, 2001, 2001
 • Poster-presentationer av egna accepterade abstract, The society for neuroscience 2001 Annual Meeting. Poster presentation. San Diego, California, USA. November, 10-15, 2001, “Human CCKA receptor mRNA distribution in human and primate brain - alterations following schizophrenia ”Radu, D
 • Zachrisson, O
 • de Belleroche, J
 • Hirsh, S
 • Lindefors, 2001, 2001
 • Poster-presentationer av egna accepterade abstract, 0th Biennial Winter Workshop on SCHIZOPHRENIA. Abstract. Davos, Schweiz. February, 5-11, 2000 1.5 credits, 2000
 • Poster-presentationer av egna accepterade abstract, Conference on Neuronal cholecystokinin. Poster. Queens College, Oxford, England. August, 13-18, 2000, 0, 9 credits, 2000
 • Poster-presentationer av egna accepterade abstract, 39th Annual Meeting of the Scandinavian Society for. Psychopharmacology, Copenhagen, Denmark, Cholecystokinin involvement in environmental stress and psychosis”, Radu, D
 • Brodin, E and Lindefors, N, 1999, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI