LifeGene

LifeGene är ett unikt projekt för bättre kunskap om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa. LifeGene består av två delmoment, ett webbaserat frågeformulär samt ett hälsotest med provtagning. Enkäten besvarades årligen, hälsotestet genomfördes vid ett tillfälle.

LifeGene startade i september 2009 och innehåller information från totalt 52 107 deltagare. Blod, serum och urin från fler än 29 500 deltagare är förvarade på KI Biobank.

Foto: N/A
dekorativ bild Foto: N/A