KI Biobank IT-tjänster

För forskargrupper med prov lagrade i egna frysar erbjuder vi ett Laboratory Information Management System (LIMS) anpassat att hantera prov- och provgivarrelaterad data. LIMS och dess kringsystem stöttar forskargrupper med uppstart av studier, insamling av prov- och provgivardata, datahantering såsom visualisering av data och uttag.

LIMS

Systemet hanterar data om bl.a. prov och provgivare och är ett utmärkt kvalitetsverktyg. Allt som görs, exempelvis inloggningar och hantering av prov, analyser samt resultat sparas. All data är sökbar med hjälp av grafiska sökverktyg. I LIMS hanteras prover och dess tillhörande data på sådant sätt att prov och provgivares integritet skyddas.

Just nu pågår ett omfattande projekt att uppgradera infrastrukturen för detta, planerat att färdigställas under 2024.

Kohorter

LifeGene och EpiHealth är två unika forskningsprojekt som avser att ge bättre kunskap om hur våra gener och vår omgivning samverkar i en rad olika sjukdomar. Tillsammans finns enkätdata, prov, mätvärden och resultat från hälsokontroll lagrade på KI Biobank från ca 75 000 unika indvider och är en utmärkt resurs att använda för din forskning. För ca 25 000 individer finns även genotypsdata.

För uttag av prov och data, hänvisar vi till respektive hemsida för LifeGene och EpiHealth

Kontakt

Har du frågor gällande våra IT-tjänster, vänligen kontakta oss via biobank@ki.se

Priser för IT-tjänster

Annie Agrell
2023-11-30