Tubes in racks at KI Biobank

KI Biobank Core Facility (KIBB)

KI Biobank Core Facility, som ligger på KI Campus Solna, är en modern och högteknologisk infrastruktur för preanalytisk hantering, förvaring och distribution av humanbiologiska prover. Vi tillhandahåller tjänster för insamling, hantering, lagring och spårbarhet av biobanksprover och stödjer kunder både inom och utanför Karolinska Institutet.

Foto: Annie Agrell

Webbinarium om Biobankning och den nya biobankslagen

Nyhetslista KI Biobank

Foto på biobank robot Foto: Christina Sundqvist

Fakta om KI Biobank Core Facility

Plats: KI Campus Solna

Ansvarig: Sanela Kjellqvist

Nyckelord: Biobank, provhantering, provlagring

Institution: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik