Insamlingsorganisationer som finansierar forskning vid KI

Forskningen vid KI finansieras genom anslag som söks i konkurrens från ett stort antal privata stiftelser och ideella insamlingsorganisationer i Sverige.

För insamlingsorganisationerna är det många gånger enskilda privatpersoner som är de viktigaste bidragsgivarna. Här nedan listas några av de organisationer som årligen bidrar med stora belopp till KI:s forskare, varav Cancerfonden intar den ledande positionen:

AFA försäkring

Cancerfonden

Barncancerfonden

Hjärnfonden

Hjärt-Lungfonden

Ragnar Söderbergs stiftelse

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)

Svenska Läkaresällskapet

Svenska stiftelsers startanslag (Swedish Foundation's Starting Grant)

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Torsten Söderbergs stiftelse

För dig som vill veta mer

KS
Innehållsgranskare:
Katarina Sternudd
2024-05-07