Utbildningsnämnden (UN) CNS

UN CNS har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program, fristående kurser, uppdragsutbildning samt valbara kurser för flera program.

I institutionens utbildningsnämnd (UN CNS) diskuteras och beslutas om övergripande frågor, som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningen. Ordförande i nämnden är institutionens GUA, grundutbildningsansvarig.

Anmäla ärende

Har du ett ärende som du önskar få behandlat i UN CNS, skicka ett mail till un@cns.ki.se senast två veckor före aktuellt sammanträde för bedömning av ordförande. Är du student ska du skicka ditt ärende till någon av studentrepresentanterna utsedda av Medicinska föreningen, se förteckning över ledamöter nedan.

Protokoll UN CNS

Om du vill läsa protokoll från utbildningsnämndens möten, vänligen maila un@cns.ki.se. För protokoll daterade före 2015-12-31 kan du även kontakta KIs registrator, registrator@ki.se

Besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning UN CNS

Planerade sammanträden i UN CNS HT22/VT23

  • Tisdag 20 september
  • Onsdag 19 oktober
  • Tisdag 8 november
  • Onsdag 7 december

 

Ledamöter och resurspersoner i UN CNS

Medlemmar
Ordförande (med rösträtt) Rune Brautaset, GUA
Programdirektorer (med rösträtt) Åsa Eriksson (psykologprogrammet)
Jonas Ramnerö (psykoterapeutprogrammet)
Marika Wahlberg Ramsay (optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri)
Lärarrepresentanter CNS (med rösträtt) Erik Andersson (psykologprogrammet)
Hanna Sahlin (psykoterapeutprogrammet), vice ordförande
Elin Bergling (optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri)
Lärarrepresentanter från annan KI-institution (med rösträtt) Malin Nygren-Bonnier, NVS
Anders Höög, OnkPat
Studentrepresentanter (med rösträtt) Tafa Nadir (psykologprogrammet)
Thea Grönblad (psykologprogrammet)
Ord. ledamot, vakant
Suppleant, vakant
Avnämare (med rösträtt) Anna Miley Åkerstedt, SLSO (utsedd centralt)
Helena Fatouros-Bergman, SLSO (utsedd av CNS)
Övriga (utan rösträtt) Iman Nagati, vikarierande studievägledare
Åsa Magnusson (adjungerad representant läkarprogrammet)
Åsa Borglund, programhandläggare, sekreterare