Utbildningsnämnden (UN) CNS

UN CNS har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program, fristående kurser, uppdragsutbildning samt valbara kurser för flera program.

I institutionens utbildningsnämnd (UN CNS) diskuteras och beslutas om övergripande frågor, som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningen. Ordförande i nämnden är institutionens GUA, grundutbildningsansvarig.

Anmäla ärende

Har du ett ärende som du önskar få behandlat i UN CNS, skicka ett mail till un@cns.ki.se senast två veckor före aktuellt sammanträde för bedömning av ordförande. Är du student ska du skicka ditt ärende till någon av studentrepresentanterna utsedda av Medicinska föreningen, se förteckning över ledamöter nedan.

Protokoll UN CNS

Om du vill läsa protokoll från utbildningsnämndens möten, vänligen maila un@cns.ki.se. För protokoll daterade före 2015-12-31 kan du även kontakta KIs registrator, registrator@ki.se

Delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning UN CNS

Planerade sammanträden i UN CNS HT21/ VT22

onsdag 8 september
onsdag 13 oktober
onsdag 10 november
tisdag 7 december
onsdag 26 januari
onsdag 9 februari

Ledamöter och resurspersoner i UN CNS

Medlemmar
Ordförande (med rösträtt) Rune Brautaset, GUA
Programdirektorer (med rösträtt) Jenny Wikström Alex (psykologprogrammet)
Jonas Ramnerö (psykoterapeutprogrammet)
Marika Wahlberg Ramsay (optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri)
Lärarrepresentanter CNS (med rösträtt) Knut Sturidsson (psykologprogrammet), vice ordförande
Hanna Sahlin (psykoterapeutprogrammet)
vakant (optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri)
Lärarrepresentanter från annan KI- institution (med rösträtt) Malin Nygren-Bonnier, NVS
Anders Höög, OnkPat
Studentrepresentanter (med rösträtt) Anna Ek (psykologprogrammet)
vakant (optikerprogrammen)
Amelia Sjölund (optikerprogrammen)
Vakant, suppleant
Avnämare (med rösträtt) vakant, SLSO (utsedd centralt)
Helena Fatouros-Bergman, SLSO (utsedd av CNS)
Övriga (utan rösträtt) Camilla Norin, vikarierande studievägledare
Åsa Magnusson (adjungerad representant läkarprogrammet)
Åsa Borglund, programhandläggare, sekreterare