Skip to main content

Pia Svedbergs forskargrupp

I forskargruppen studerar vi hälso-, arbets-, och livsstilsrelaterade faktorer i relation till flera sjukdomar och hälsotillstånd. Vi har ett särskilt fokus på riskfaktorer för, och konsekvenser av att vara sjukskriven eller ha sjuk- eller aktivitetsersättning på grund av psykiska och muskuloskeletala diagnoser. Vi bedriver även forskning om stressrelaterad ohälsa och om barn och ungdomars psykiska hälsa.

I studier om sjukfrånvaro diskuteras betydelsen av selektion, t.ex. in i olika yrken, för resultaten. Kanske beror t.ex. skillnaden i sjukfrånvaro mellan olika yrken på att de som väljer vissa yrken är friskare från början? Ett sätt att hantera selektion i forskningsstudier är att använda information om tvillingar och vi gör därför flera olika studier baserat på data från Svenska tvillingregistret.

Forskningsprojekt

1. STODS (the Swedish Twin project of Disability pension and Sickness absence)

2. En tvillingstudie om faktorer av betydelse för utbrändhet

3. Stressrelaterad sjukfrånvaro: betydelsen av total arbetsbelastning och deltidsarbete och dess effekter på stresshormoner

4. Skiftarbete, sömn, morbiditet och mortalitet

Utvalda publikationer

The association between part-time and temporary employment and sickness absence: a prospective Swedish twin study.
Helgadóttir B, Svedberg P, Mather L, Lindfors P, Bergström G, Blom V
Eur J Public Health 2019 02;29(1):147-153

The associations between job insecurity, depressive symptoms and burnout: The role of performance-based self-esteem. Blom V, Richter A, Hallsten L, Svedberg P. Economic and Industrial Democracy 2016; 9(1):110-122.

Night work as a risk factor for future cause-specific disability pension: A prospective twin cohort study in Sweden.
Ropponen A, Narusyte J, Mather L, Mittendorfer-Rutz E, Åkerstedt T, Svedberg P
Chronobiol. Int. 2018 02;35(2):249-260

Work-Home Interference, Perceived Total Workload, and the Risk of Future Sickness Absence Due to Stress-Related Mental Diagnoses Among Women and Men: a Prospective Twin Study.
Svedberg P, Mather L, Bergström G, Lindfors P, Blom V
Int J Behav Med 2018 02;25(1):103-111

Adverse outcomes of sick leave due to mental disorders: A prospective study of discordant twin pairs.
Mather L, Blom V, Bergström G, Svedberg P
Scand J Public Health 2019 Mar;47(2):127-136

High Job Demands, Job Strain, and Iso-Strain are Risk Factors for Sick Leave due to Mental Disorders: A Prospective Swedish Twin Study With a 5-Year Follow-Up.
Mather L, Bergström G, Blom V, Svedberg P
J. Occup. Environ. Med. 2015 Aug;57(8):858-65

The covariation between burnout and sick leave due to mental disorders is explained by a shared genetic liability: a prospective swedish twin study with a five-year follow-up.
Mather L, Bergström G, Blom V, Svedberg P
Twin Res Hum Genet 2014 Dec;17(6):535-44

Genetic liability to disability pension in women and men: a prospective population-based twin study.
Narusyte J, Ropponen A, Silventoinen K, Alexanderson K, Kaprio J, Samuelsson Å, et al
PLoS ONE 2011 ;6(8):e23143

Gruppmedlemmar

Pia Svedberg

Forskare
Försäkringsmedicin Svedberg
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Jurgita Narusyte

Forskare
Försäkringsmedicin Svedberg
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Annina Ropponen

Forskningssamordnare
Försäkringsmedicin Svedberg
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Victoria Blom

Projektledare

Mo Wang

Postdoc
Försäkringsmedicin Svedberg
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8
Försäkringsmedicin Svedberg
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Lisa Mather

Postdoc
Försäkringsmedicin
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Sanna Kärkkäinen

Forskningsassistent, UF
Försäkringsmedicin Svedberg
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8
Försäkringsmedicin
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Marcus Brafors

Anknuten
Försäkringsmedicin Svedberg
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8