Pia Svedbergs forskargrupp

This page in English

I forskargruppen studerar vi hälso-, arbets-, och livsstilsrelaterade faktorer i relation till flera sjukdomar och hälsotillstånd. Vi har ett särskilt fokus på riskfaktorer för, och konsekvenser av att vara sjukskriven eller ha sjuk- eller aktivitetsersättning på grund av psykiska och muskuloskeletala diagnoser. Vi bedriver även forskning om stressrelaterad ohälsa och om barn och ungdomars psykiska hälsa.

I studier om sjukfrånvaro diskuteras betydelsen av selektion, t.ex. in i olika yrken, för resultaten. Kanske beror t.ex. skillnaden i sjukfrånvaro mellan olika yrken på att de som väljer vissa yrken är friskare från början? Ett sätt att hantera selektion i forskningsstudier är att använda information om tvillingar och vi gör därför flera olika studier baserat på data från Svenska tvillingregistret.

Forskningsprojekt

1. STODS (the Swedish Twin project of Disability pension and Sickness absence)

2. En tvillingstudie om faktorer av betydelse för utbrändhet

3. Stressrelaterad sjukfrånvaro: betydelsen av total arbetsbelastning och deltidsarbete och dess effekter på stresshormoner

4. Skiftarbete, sömn, morbiditet och mortalitet

Utvalda publikationer

The associations between job insecurity, depressive symptoms and burnout: The role of performance-based self-esteem. Blom V, Richter A, Hallsten L, Svedberg P. Economic and Industrial Democracy 2016; 9(1):110-122.

Synergistic effect between back pain and common mental disorders and the risk of future disability pension: a nationwide study from Sweden.
Dorner T, Alexanderson K, Svedberg P, Tinghög P, Ropponen A, Mittendorfer-Rutz E
Psychol Med 2016 Jan;46(2):425-36

The Intergenerational Transmission of Anxiety: A Children-of-Twins Study.
Eley T, McAdams T, Rijsdijk F, Lichtenstein P, Narusyte J, Reiss D, et al
Am J Psychiatry 2015 Jul;172(7):630-7

Developing register-based measures for assessment of working time patterns for epidemiologic studies.
Härmä M, Ropponen A, Hakola T, Koskinen A, Vanttola P, Puttonen S, et al
Scand J Work Environ Health 2015 May;41(3):268-79

High Job Demands, Job Strain, and Iso-Strain are Risk Factors for Sick Leave due to Mental Disorders: A Prospective Swedish Twin Study With a 5-Year Follow-Up.
Mather L, Bergström G, Blom V, Svedberg P
J. Occup. Environ. Med. 2015 Aug;57(8):858-65

Night work and breast cancer in women: a Swedish cohort study.
Åkerstedt T, Knutsson A, Narusyte J, Svedberg P, Kecklund G, Alexanderson K
BMJ Open 2015 Apr;5(4):e008127

The covariation between burnout and sick leave due to mental disorders is explained by a shared genetic liability: a prospective swedish twin study with a five-year follow-up.
Mather L, Bergström G, Blom V, Svedberg P
Twin Res Hum Genet 2014 Dec;17(6):535-44

A prospective twin cohort study of disability pensions due to musculoskeletal diagnoses in relation to stability and change in pain.
Ropponen A, Svedberg P, Kalso E, Koskenvuo M, Silventoinen K, Kaprio J
Pain 2013 Oct;154(10):1966-72

Genetic liability to disability pension in women and men: a prospective population-based twin study.
Narusyte J, Ropponen A, Silventoinen K, Alexanderson K, Kaprio J, Samuelsson , et al
PLoS ONE 2011 ;6(8):e23143

Gruppmedlemmar

Forskare

Pia Svedberg

Telefon: 08-524 832 15
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: Pia.Svedberg@ki.se

Forskare

Jurgita Narusyte

Telefon: 08-524 832 59
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: Jurgita.Narusyte@ki.se

Postdoc

Björg Helgadottir

Telefon: 08-524 832 24
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: bjorg.helgadottir@ki.se

Postdoc

Lisa Mather

Telefon: 08-52483224(admass)
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: lisa.mather@ki.se

Projektledare

Victoria Blom

Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: victoria.blom@ki.se

Forskningssamordnare

Annina Ropponen

Enhet: Försäkringsmedicin
E-post: annina.ropponen@ki.se

Anknuten

Karri Silventoinen

Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: karri.silventoinen@ki.se

Postdoc

Mo Wang

Telefon: 08-524 832 24
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: mo.wang@ki.se

Anknuten

Marcus Brafors

Telefon: 08-553 789 05
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: marcus.brafors@ki.se

Försäkringsmedicin