Pia Svedbergs forskargrupp

This page in English

I forskargruppen studerar vi hälso-, arbets-, och livsstilsrelaterade faktorer i relation till flera sjukdomar och hälsotillstånd. Vi har ett särskilt fokus på riskfaktorer för, och konsekvenser av att vara sjukskriven eller ha sjuk- eller aktivitetsersättning på grund av psykiska och muskuloskeletala diagnoser. Vi bedriver även forskning om stressrelaterad ohälsa och om barn och ungdomars psykiska hälsa.

I studier om sjukfrånvaro diskuteras betydelsen av selektion, t.ex. in i olika yrken, för resultaten. Kanske beror t.ex. skillnaden i sjukfrånvaro mellan olika yrken på att de som väljer vissa yrken är friskare från början? Ett sätt att hantera selektion i forskningsstudier är att använda information om tvillingar och vi gör därför flera olika studier baserat på data från Svenska tvillingregistret.

Forskningsprojekt

1. STODS (the Swedish Twin project of Disability pension and Sickness absence)

2. En tvillingstudie om faktorer av betydelse för utbrändhet

3. Stressrelaterad sjukfrånvaro: betydelsen av total arbetsbelastning och deltidsarbete och dess effekter på stresshormoner

4. Skiftarbete, sömn, morbiditet och mortalitet

Utvalda publikationer

The association between part-time and temporary employment and sickness absence: a prospective Swedish twin study.
Helgadóttir B, Svedberg P, Mather L, Lindfors P, Bergström G, Blom V
Eur J Public Health 2019 02;29(1):147-153

The associations between job insecurity, depressive symptoms and burnout: The role of performance-based self-esteem. Blom V, Richter A, Hallsten L, Svedberg P. Economic and Industrial Democracy 2016; 9(1):110-122.

Night work as a risk factor for future cause-specific disability pension: A prospective twin cohort study in Sweden.
Ropponen A, Narusyte J, Mather L, Mittendorfer-Rutz E, Åkerstedt T, Svedberg P
Chronobiol. Int. 2018 02;35(2):249-260

Work-Home Interference, Perceived Total Workload, and the Risk of Future Sickness Absence Due to Stress-Related Mental Diagnoses Among Women and Men: a Prospective Twin Study.
Svedberg P, Mather L, Bergström G, Lindfors P, Blom V
Int J Behav Med 2018 02;25(1):103-111

Adverse outcomes of sick leave due to mental disorders: A prospective study of discordant twin pairs.
Mather L, Blom V, Bergström G, Svedberg P
Scand J Public Health 2017 Oct;():1403494817735755

High Job Demands, Job Strain, and Iso-Strain are Risk Factors for Sick Leave due to Mental Disorders: A Prospective Swedish Twin Study With a 5-Year Follow-Up.
Mather L, Bergström G, Blom V, Svedberg P
J. Occup. Environ. Med. 2015 Aug;57(8):858-65

The covariation between burnout and sick leave due to mental disorders is explained by a shared genetic liability: a prospective swedish twin study with a five-year follow-up.
Mather L, Bergström G, Blom V, Svedberg P
Twin Res Hum Genet 2014 Dec;17(6):535-44

Genetic liability to disability pension in women and men: a prospective population-based twin study.
Narusyte J, Ropponen A, Silventoinen K, Alexanderson K, Kaprio J, Samuelsson , et al
PLoS ONE 2011 ;6(8):e23143

Gruppmedlemmar

Forskare

Pia Svedberg

Telefon: 08-524 832 15
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: Pia.Svedberg@ki.se

Forskare

Jurgita Narusyte

Telefon: 08-524 832 59
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: Jurgita.Narusyte@ki.se

Forskningssamordnare

Annina Ropponen

Enhet: Försäkringsmedicin
E-post: annina.ropponen@ki.se

Projektledare

Victoria Blom

Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: victoria.blom@ki.se

Postdoc

Mo Wang

Telefon: 08-524 832 24
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: mo.wang@ki.se

Postdoc

Björg Helgadottir

Telefon: 08-524 832 24
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: bjorg.helgadottir@ki.se

Postdoc

Lisa Mather

Telefon: 08-52483224(admass)
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: lisa.mather@ki.se

Forskningsassistent, UF

Sanna Kärkkäinen

Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: sanna.karkkainen@ki.se

Anknuten

Karri Silventoinen

Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: karri.silventoinen@ki.se

Anknuten

Marcus Brafors

Telefon: 08-553 789 05
Enhet: Försäkringsmedicin Svedberg
E-post: marcus.brafors@ki.se

Försäkringsmedicin