Skip to main content

Pia Svedbergs forskargrupp

Forskningen inom gruppen är primärt koncentrerad till sjukfrånvarostudier. Studierna baseras i huvudsak på data från tvillingar samt data från ett flertal nationella register som har kopplats till dessa för att förstå hur arv och miljö påverkar hälsa, beteende och sjukfrånvaro.

I gruppen genomför vi kvantitativa genetiska studier - dvs försöker värdera den relativa betydelsen av arv och miljö för sjukfrånvaro (sjukskrivning, sjuk- och aktivitetsersättning) - och cotwin-control-studier, där betydelsen av exponeringar för utfallen värderas efter kontroll av genetisk predisposition. Forskningen är tvärvetenskaplig och inkluderar bland annat medicinska, genetiska, epidemiologiska, och psykologiska frågeställningar.

Forskningsprojekt

1. STODS (the Swedish Twin project of Disability pension and Sickness absence)

2. En tvillingstudie om faktorer av betydelse för utbrändhet

3. Stressrelaterad sjukfrånvaro: betydelsen av total arbetsbelastning och deltidsarbete och dess effekter på stresshormoner

4. Skiftarbete, sömn, morbiditet och mortalitet

5. Hållbart arbetsliv: tidiga och sena prediktorer (SustWork)

Ett urval av publikationer

The association between part-time and temporary employment and sickness absence: a prospective Swedish twin study.
Helgadóttir B, Svedberg P, Mather L, Lindfors P, Bergström G, Blom V
Eur J Public Health 2019 02;29(1):147-153

The associations between job insecurity, depressive symptoms and burnout: The role of performance-based self-esteem. Blom V, Richter A, Hallsten L, Svedberg P. Economic and Industrial Democracy 2016; 9(1):110-122.

Night work as a risk factor for future cause-specific disability pension: A prospective twin cohort study in Sweden.
Ropponen A, Narusyte J, Mather L, Mittendorfer-Rutz E, Åkerstedt T, Svedberg P
Chronobiol. Int. 2018 02;35(2):249-260

Work-Home Interference, Perceived Total Workload, and the Risk of Future Sickness Absence Due to Stress-Related Mental Diagnoses Among Women and Men: a Prospective Twin Study.
Svedberg P, Mather L, Bergström G, Lindfors P, Blom V
Int J Behav Med 2018 02;25(1):103-111

Adverse outcomes of sick leave due to mental disorders: A prospective study of discordant twin pairs.
Mather L, Blom V, Bergström G, Svedberg P
Scand J Public Health 2019 Mar;47(2):127-136

High Job Demands, Job Strain, and Iso-Strain are Risk Factors for Sick Leave due to Mental Disorders: A Prospective Swedish Twin Study With a 5-Year Follow-Up.
Mather L, Bergström G, Blom V, Svedberg P
J. Occup. Environ. Med. 2015 Aug;57(8):858-65

The covariation between burnout and sick leave due to mental disorders is explained by a shared genetic liability: a prospective swedish twin study with a five-year follow-up.
Mather L, Bergström G, Blom V, Svedberg P
Twin Res Hum Genet 2014 Dec;17(6):535-44

Genetic liability to disability pension in women and men: a prospective population-based twin study.
Narusyte J, Ropponen A, Silventoinen K, Alexanderson K, Kaprio J, Samuelsson Å, et al
PLoS ONE 2011 ;6(8):e23143

Gruppmedlemmar

Pia Svedberg

Forskare
Svedberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Jurgita Narusyte

Forskare
Svedberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Annina Ropponen

Forskningssamordnare
Svedberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Victoria Blom

Anknuten till Forskning
Svedberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Mo Wang

Forskningssamordnare
08-524 832 24
Svedberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Björg Helgadottir

Anknuten till Forskning
Svedberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Lisa Mather

Anknuten till Forskning
Svedberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Sanna Kärkkäinen

Anknuten till Forskning
Svedberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Karri Silventoinen

Anknuten till Forskning
Svedberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Marcus Brafors

Anknuten till Forskning
Svedberg
K8 Klinisk neurovetenskap