Philip Lindner och Jens Högström om FAL Nord

Läs mer om hur Philip Lindner och Jens Högström vid Institutionen för klinisk neurovetenskap upplevde ledarskapsprogrammet FAL Nord.

Philip Lindner
Foto: Philip Lindner
 • Philip, vad hade du för förväntningar på ledarutvecklingsprogrammet FAL Nord?

  - Innan FAL gick jag KI-kursen "Ledarskap för forskargruppsledare", som gav en mycket bra introduktion till vilken mångfacetterat och komplex roll det är att leda andra forskare i dessa tider. Min förväntan på FAL var helt enkelt att jag skulle stärkas i denna roll och få lära mig mer alla de dimensioner som ingår.
   
 • Levde programmet upp till förväntningarna?
  - Definitivt! Det var ett fullspäckat program som täckte in både chefskap och ledarskap -- allt ifrån samtalstekniker för coaching till ekonomisk styrning av institutioner. Det faktum att institutionerna själva turades om att organisera modulerna bidrog garanterat till att allt kändes väldigt välförankrat i min vardag som forskare.
   
 • Var det någon modul som du uppskattade extra mycket?
  - Som klinisk forskare tycker jag att det var särskilt lärorikt att få ta del av hur samverkan mellan KI och Regionen fungerar i teori och praktik. Att genom FARAX360-skattningen få ta del av hur mina kolleger ser på mig som akademisk ledare var också otroligt utvecklande!
   
 • Hur kommer dina erfarenheter från FAL att hjälpa dig i din framtida karriär?
  - Jag känner mig mycket bättre förberedd på vad som krävs av akademiska ledare idag och hoppas så klart också att jag blivit en bättre forskargruppsledare.  
Jens Högström.
Jens Högström. Foto: N/A
 • Vad hade du för förväntningar på ledarutvecklingsprogrammet FAL Nord?

  - Jag visste väldigt lite om vad det skulle innebära men om någonting så förväntade jag mig att det skulle handla om många långa föreläsningar om arbetsmiljö och liknande. Sånt som är viktigt att kunna men svårt att förmedla på ett inspirerande sätt.

 • Levde programmet upp till förväntningarna? 

  - Programmet överträffade mina förväntningar på flera sätt, dels genom kvaliteten på föreläsningarna och det väl genomtänkta upplägget men även genom fokuset på att socialisera och lära känna varandra. Det blev väldigt lyckat.

 • Var det någon modul som du uppskattade extra mycket?

  - Ekonomimodulen där vi ägnade en hel dag åt ett jättelikt ”monopol-spel” där vi delades in i lag som vart och ett fick försöka hålla styr på en institutions budget under ett antal år. Extremt svårt och väldigt lärorikt.

 • Hur kommer dina erfarenheter från FAL att hjälpa dig i din framtida karriär?

  - FAL har bidragit till att jag lättare kan överblicka KI och förstå dess komplexa organisation, hur olika delar finansieras, hur samverkan med regionen fungerar och hur jag som forskare kan navigera i allt detta. Dessutom känns det roligt att ha ett ganska stort antal nya personer att heja på och hålla kontakt med.

AH
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-04-12