Donationer via banköverföring

Inom Sverige 

Betala det önskade beloppet till Karolinska Institutets Bankgiro 5310-6217.

Det är ett gemensamt konto för alla KI:s avdelningar så glöm inte att märka din betalning med K8 samt specifikt område eller forskargrupp.

Utomlands 

För internationella överföringar vänligen använd Karolinska Institutets bankkonto hos Danske Bank, kontonummer 1281-0118132. Märk din betalning med K8 samt specifikt område eller forskargrupp.

Ange också:

IBAN: SE 49 1200 0000 0128 1011 8132
BIC/SWIFT CODE: DABASESX

Tack för din gåva!

Development Office

Sara Von Kauffmann
2023-02-06