HR-enheten på CNS

HR-enheten hjälper dig med frågor rörande anställning, rekrytering, ersättning till tillfälligt anställda, anknytningar och mycket mer.

  • Anställningsärenden så som till exempel sjukdom, tjänstledighet, lönefrågor, kompetensutveckling, semester, förmåner och regelverk. 
  • Rekrytering. Hos oss får du stöd om du ska rekrytera nya medarbetare, både rådgivande och administrativt.
  • Ersättning till tillfälligt anställda. Vi hjälper dig med regler kring arvoden samt administration inför utbetalning.
  • Anknytningar. Vi hjälper dig med regler kring anknytningar samt med administrationen vid registrering, förlängning och avslut.
  • Rehabilitering vid längre sjukfrånvaro
  • Upplever du problem i ditt arbete eller i din arbetsgrupp, till exempel gällande arbetsmiljö, trakasserier eller sjukdom, så kan du vända dig till oss.

För frågor gällande anknytningar, vänligen kontakta oss via kimkat@cns.ki.se  Du kan även vända dig till vår gemensamma HR-mail hr@cns.ki.se eller besöka oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 5.

Ansvarig för enheten

Elin Johansson leder institutionens HR-enhet och stöttar chefer i arbetsrätts- och ledarskapsfrågor. Elin sitter även med i institutionens ledningsgrupp och är ordförande i CNS arbetsmiljögrupp.

Centrum för Psykiatriforskning (CPF) och Ögon & syn

Kontakta Camilla Ingelborn om du har frågor som rör din anställning eller om du som chef vill ha stöd i ett personalärende som berör avdelningarna Centrum för psykiatriforskning och Ögon och syn.

Neuro

Prata med Mikaela Hernberg om du har frågor som rör din anställning eller om du som chef vill ha stöd i ett personalärende som berör avdelningen för Neuro.

Mikaela Hernberg

HR-administratör

Vendela Breeze

HR-administratör

Försäkringsmedicin och Psykologi

Det är till Lisa Rister du vänder dig om du har frågor som rör din anställning eller om du som chef vill ha stöd i ett personalärende med anknytning till avdelningarna Försäkringsmedicin och Psykologi.

Lisa Rister

HR-partner
08-524 832 87
EJ
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-04-06