HR-enheten på CNS

HR-enheten hjälper dig med frågor rörande anställning, rekrytering, ersättning till tillfälligt anställda, anknytningar och mycket mer.

  • Anställningsärenden så som till exempel sjukdom, tjänstledighet, lönefrågor, kompetensutveckling, semester, förmåner och regelverk. 
  • Rekrytering. Hos oss får du stöd om du ska rekrytera nya medarbetare, både rådgivande och administrativt.
  • Ersättning till tillfälligt anställda. Vi hjälper dig med regler kring arvoden samt administration inför utbetalning.
  • Anknytningar. Vi hjälper dig med regler kring anknytningar samt med administrationen vid registrering, förlängning och avslut.
  • Rehabilitering vid längre sjukfrånvaro
  • Upplever du problem i ditt arbete eller i din arbetsgrupp, till exempel gällande arbetsmiljö, trakasserier eller sjukdom, så kan du vända dig till oss.

För frågor gällande anknytningar, vänligen kontakta oss via kimkat@cns.ki.se  Du kan även vända dig till vår gemensamma HR-mail hr@cns.ki.se eller besöka oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 5.

Ansvarig för enheten

Elin Johansson leder institutionens HR-enhet och stöttar chefer i arbetsrätts- och ledarskapsfrågor. Elin sitter även med i institutionens ledningsgrupp och är ordförande i CNS arbetsmiljögrupp.

Centrum för Psykiatriforskning (CPF), Imaging core-faciliteter samt Ögon & syn 

Kontakta Camilla Ingelborn om du har frågor som rör din anställning eller om du som chef vill ha stöd i ett personalärende som berör avdelningarna Centrum för psykiatriforskning, Imaging core-faciliteter samt Ögon och syn. 

Neuro

Prata med Mikaela Hernberg om du har frågor som rör din anställning eller om du som chef vill ha stöd i ett personalärende som berör avdelningen för Neuro.

Mikaela Hernberg

HR-administratör

Vendela Breeze

HR-administratör

Försäkringsmedicin och Psykologi

Det är till Lisa Rister du vänder dig om du har frågor som rör din anställning eller om du som chef vill ha stöd i ett personalärende med anknytning till avdelningarna Försäkringsmedicin och Psykologi.

Lisa Rister

HR-partner
08-524 832 87
EJ
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-09-18