Lisa Rister Walker

Lisa Rister Walker

HR-Partner
E-postadress: lisa.rister@ki.se
Telefon: +46852483287
Besöksadress: Tomtebodavägen 18a, plan 5, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Central administration HR, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är HR-partner för avdelningarna Psykologi och Försäkringsmedicin på
  Institutionen för klinisk neurovetenskap. Till mig kan du vända dig med
  frågor som rör din anställning eller om du som chef vill ha stöd i ett
  personalärende.
  På HR enheten på CNS [1] kan du läsa mer om vilket stöd du kan få
  från oss.
  [1] https://ki.se/cns/hr-enheten-pa-cns

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI