Pia Svedbergs forskargrupp

Forskningen inom gruppen är primärt koncentrerad till sjukfrånvarostudier. Studierna baseras i huvudsak på data från tvillingar samt data från ett flertal nationella register som har kopplats till dessa för att förstå hur arv och miljö påverkar hälsa, beteende och sjukfrånvaro.

I gruppen genomför vi kvantitativa genetiska studier - dvs försöker värdera den relativa betydelsen av arv och miljö för sjukfrånvaro (sjukskrivning, sjuk- och aktivitetsersättning) - och cotwin-control-studier, där betydelsen av exponeringar för utfallen värderas efter kontroll av genetisk predisposition. Forskningen är tvärvetenskaplig och inkluderar bland annat medicinska, genetiska, epidemiologiska, och psykologiska frågeställningar.

Forskningsprojekt

1. STODS (the Swedish Twin project of Disability pension and Sickness absence)

2. En tvillingstudie om faktorer av betydelse för utbrändhet

3. Stressrelaterad sjukfrånvaro: betydelsen av total arbetsbelastning och deltidsarbete och dess effekter på stresshormoner

4. Skiftarbete, sömn, morbiditet och mortalitet

5. Hållbart arbetsliv: tidiga och sena prediktorer (SustWork)

6. Psykisk ohälsa i unga år och sjukfrånvaro bland privat- och offentligt anställda

7. Smärta, psykisk ohälsa och arbetsoförmåga

Ett urval av publikationer

Wang M, Ropponen A, Narusyte J, Helgadóttir B, Bergström G, Blom V, Svedberg P. Adverse outcomes of chronic widespread pain and common mental disorders in individuals with sickness absence – a prospective study of Swedish twins. BMC Public Health. 2020;20:1301.  

Mather L, Kärkkäinen S, Narusyte J, Ropponen A, Mittendorfer-Rutz E, Svedberg P. Sick leave due to back pain, common mental disorders and disability pension: Common genetic liability. European Journal of Pain. 2020;00:1–10. DOI: 10.1002/ejp.1635.  

Narusyte J, Ropponen A, Mittendorfer-Rutz E. Svedberg P. Shared liability to pain, common mental disorders, and long-term work disability differs among women and men. PAIN 2020; 161(5):1005-1011. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001787.

Helgadóttir B, Narusyte J, Ropponen A, Bergström G, Mather L, Blom V, Svedberg P. The role of occupational class on the association between sickness absence and disability pension: A Swedish register-based twin study. Scand J Work Environ Health. 2019;45(6):622-630. doi:10.5271/sjweh.3816.

Svedberg P, Mather L, Bergström G, Lindfors P, Blom V. Work-home interference, perceived total workload and the risk of future sickness absence due to stress-related mental diagnoses among women and men: a prospective twin study. International Journal of Behavioral Medicine. 2018;25:103-111.  

Ropponen A, Mather L, Narusyte J, Åkerstedt T, Mittendorfer-Rutz E, Svedberg P. Night work as a risk factor for future cause-specific disability pension: a prospective twin cohort study in Sweden. Chronobiology International. 2018;35(2):249-260.  

Svedberg P, Ropponen A, Alexanderson K, Lichtenstein P, Narusyte J. Genetic susceptibility to sickness absence is similar among women and men: findings from a Swedish twin cohort. Twin Research and Human Genetics, 2012; Oct;15(5):642-8.

Narusyte J, Ropponen A, Silventoinen K, Alexanderson K, Kaprio J, Samuelsson A, Svedberg P. Genetic Liability to Disability Pension in Women and Men: a Prospective Population-Based Twin Study. PLoS ONE, 2011, 6(8):e23143.

Gruppmedlemmar

Profile image

Pia Svedberg

Senior Forskare
+46852483215
Profile image

Annina Ropponen

Senior Forskare
Profile image

Mo Wang

Forskningsspecialist
08-524 832 24
Profile image

Iman Alaie

Postdoktor
Profile image

Vera Atarodi

Doktorand
Profile image

Victoria Blom

Anknuten till Forskning
Profile image

Björg Helgadottir

Anknuten till Forskning
Profile image

Sanna Kärkkäinen

Anknuten till Forskning
Profile image

Karri Silventoinen

Anknuten till Forskning
Profile image

Ulrik Lidwall

Anknuten till Forskning

Linda Magnusson Hanson

Anknuten till Forskning

Maria Wijkander

Anknuten till Forskning
PS
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-06-13