Samarbeten EIMS

EIMS är en del av ett större internationellt nätverk av studier som undersöker kopplingar i genetik och multipel skleros (MS). Nätverket heter IMSGC- International Multiple Sclerosis Genetics Consortium och består av olika universitet och sjukhus som samarbetar.

Målet är att samarbetet ska öka kunskaperna kring vilka gener som ger en ökad risk för att utveckla MS. Kunskaper som kan leda till att vi bättre förstår orsaken till sjukdomen och förbättrar behandlingsmöjligheterna för de insjuknade.

EIMS-studien samarbetar med Nordic Genetics Group vars nyckelpersoner är forskarna Janna Saarela, Helsingfors; Anette Oturai, Köpenhamn; Hanne Harbo, Oslo.​

Forskaren Lisa Barcellos och hennes kollegor på Universitetet i Kalifornien, San Francisco, studerar hur miljöfaktorer så som rökning i kombination med genvarianter ökar risken för att få MS.

Neurologiska enheter

Klinker och mottagningar som rekryterar till EIMS-studien för närvarande eller har gjort det tidigare:

Klinker och mottagningar som rekryterar till EIMS-studien för närvarande eller har gjort det tidigare:
Akademiska sjukhuset i Uppsala Kalix sjukhus Skånes Universitetssjukhus Malmö
Blekingesjukhuset Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Sollefteå sjukhus
Bollnäs sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Solna/Centrum för neurologi S:t Görans sjukhus
Centrallasarettet i Växjö Kärnsjukhuset i Skövde Sundsvalls sjukhus
Centralsjukhuset Karlstad Lasarettet i Nyköping Sunderby sjukhus Luleå
Centralsjukhuset Kristianstad Länssjukhuset i Kalmar Södra Älvsborgs sjukhus
Danderyds sjukhus Länssjukhuset Ryhov Jönköping Universitetssjukhuset i Linköping
Falu lasarett Motala lasarett Visby lasarett
Frölunda specialistsjukhus Mälarsjukhuset i Eskilstuna Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Gävle sjukhus Norra Älvsborgs Länssjukhus Värnamo lasarett
Helsingborgs lasarett Norrlands Universitetssjukhus Umeå Västmanlands sjukhus Västerås
Höglanssjukhuset i Eksjö Neurology clinic, Sophiahemmet Ystad lasarett
Hallands sjukhus Halmstad Sahlgrenska Universitetssjukhuset Örebro Universitetssjukhus
Hallands sjukhus Kungsbacka Sjukhuset i Arvika Örnsköldsviks sjukhus
Hallands sjukhus Varberg Skånes Universitetssjukhus Lund Östersunds sjukhus
Ann Hagerborn
2023-10-09