Därför ska du läsa magisterpogrammet i klinisk optometri - studierektor Maria Nilsson berättar

Med en magister examen i klinisk optometri är du expert på ögonhälsa och synsystemet och kan ta en utvecklad klinisk roll inom ögon- och synhälsaområdet i samarbete med andra yrken inom hälso- och sjukvårdsområdet. Och det kommer att behövas framöver. Det säger Maria Nilsson, studierektor på magister i klinisk optometri på Karolinska Institutet.

Vad syftar utbildningen till?

- Utbildningen fördjupar dina kunskaper inom optometri och breddar dina kliniska färdigheter. Efter examen kan du självständigt diagnosticera ögonsjukdomar, genomföra avancerade optometriska och oftalmologiska undersökningar på barn och vuxna och behandla samsynsproblem.

Vem ska söka utbildningen tycker du?

- Du som är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet eller legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård och är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom avancerade undersökningstekniker och handläggning av ögon och syn-relaterade problem ska definitivt gå den här kursen. Är du optiker och vill bredda dina kunskaper till att omfatta diagnos av ögonsjukdomar och andra tillstånd som påverkar synfunktionen? Då ska du läsa programmet magister i klinisk optometri.

Vad är den stora skillnaden mellan en optiker och en optiker med medicine magister-examen?

- Skillnaden är att denna utbildning ger dig rätten att använda diagnostiska preparat i dina undersökningar, vilket är en förutsättning för vissa mer avancerade analyser. Den fördjupade kunskapen om ögonsjukdomar gör det också lättare att självständigt fatta beslut om vilken insats eller vilken typ av behandling som krävs för att hjälpa patienten med sitt problem.

Hur ser arbetsmarkanden ut för en optiker med medicine magister-examen?

- Det är liten konkurrens om jobben för nyexaminerade optiker, spår Saco i sin framtidsprognos vilket också torde gälla för optiker med en medicine examen inom optometri. Det händer mycket inom ögonvården som kan betyda att vi går mot en utveckling med fler arbetstillfällen för specialiserade optiker där just kompetensen att kunna göra avancerade undersökningar med hög kvalité i kombination med den gedigna kunskapen om binokulärseende efterfrågas.
- Många väljer att arbeta på ögonkliniker, både i det privata och inom landstinget. Andra väljer att arbeta i traditionell optikerverksamhet och kan då erbjuda patienterna mer specialiserade undersökningar.

Kommer rollen att förändras i framtiden, tror du?

- Jag är övertygad om att de som gått denna utbildning kommer att få ta ett större ansvar för ögonvården i framtiden. Andelen äldre i samhället ökar och i takt med det ökar också behovet av vård och omsorg, även inom ögonsjukvården. Idag underutnyttjas den kompetens som magistrar i klinisk optometri har och jag är övertygad om att de går spännande yrkesår tillmötes. De kommer att spela en viktig roll i arbetet med att bygga upp en långsiktigt hållbar ögonvård.

Kort om Maria

Namn: Maria Nilsson

Roll och funktion: Leg. optiker, medicine doktor, universitetslektor och studierektor för magisterutbildningen i klinisk optometri.

Drivkraft: Mötet med nyfikna studenter samt att få vara med och driva på utvecklingen både inom yrket och den optometriska forskningen. Studenter är kunskapstörstande och orädda. Det är inspirerande att omges av sådana människor och bidrar till en känsla av att inget är omöjligt.

Kontaktuppgifter

Maria Persson
2024-04-26