3 snabba frågor till Marika Wahlberg Ramsay, ansvarig optikerprogrammet

Stora utvecklingsmöjligheter, bra arbetsutsikter, personliga möten och göra skillnad. Låter det spännande? Då är optikeryrket något för dig. Det menar Marika Wahlberg Ramsay, ansvarig för optikerprogrammet på KI.

Varför ska man bli optiker?

- Ett fantastiskt roligt och utmanande yrke, tycker jag, av flera anledningar. Du får träffa många människor och hjälpa dem komma tillrätta med ett problem som har direkt påverkan i deras liv. Du får jobba med tekniskt avancerad utrustning och arbeta med produkter som både är modemässiga och genomtänkta. Dessutom har du en stabil grund att stå på om du vill vidareutveckla dig inom ögonhälsaområdet.

Hur ser arbetsmarknaden för optiker ut?

- För tillfället är det liten konkurrens om jobben för nyexaminerade optiker (från Sacos rapport Framtidsutsikter) och mycket pekar mot att bristen på optiker förväntas öka ytterligare de närmaste åren. En förklaring är Sveriges befolkningsökning med allt fler äldre vilket i sin tur ökar vårdbehovet, där ögonhälsa är en aspekt.

- Ögonsjukvården är hårt belastad idag och det har öppnat upp för nya samarbeten där optiker med sin spetskompetens inom syn- och optikområdet inte bara är en första instans i vårdkedjan när det gäller att upptäcka sjukdomar utan också är en viktig del i den primära ögonhälsovården.

- Den vanligaste arbetsplatsen för en optiker är i en optikerbutik. Men som utbildad optiker kan du även arbeta på en syncentral inom landstinget och inom företagshälsovården eller ögonsjukvården. Det finns också möjlighet att arbeta inom glasögon- och linsindustrin med till exempel utveckling av produkter och utrustning.

Kommer rollen för optiker att förändras i framtiden?

- Det är redan på gång, även om jag tror att vi bara är i början av det skifte som sker inte bara inom optikerområdet utan inom hela sjukvårdsområdet. Det som sker inom sjukvården är att fler arbetar i multiprofessionella team, där olika yrkesgrupper går ihop för att skapa en bredare kompetens och för att kunna ge patienten en bättre och säkrare vård. Inom ögonsjukvården har det varit nödvändigt att hitta nya, smartare arbetssätt som utvecklar och effektiviserar vården och frigör medicinska resurser. En satsning har varit att utnyttja högutbildade optiker bättre inom sjukvården. Jag är övertygad om att det arbetssättet kommer att fortsätta utvecklas, inte minst eftersom det är till en stor fördel för patienterna.

- Digitaliseringens effekter märks såklart också inom ögonsjukvården. Nya, avancerade maskiner och tekniska hjälpmedel har införts vilket har öppnat upp möjligheten att arbeta på andra sätt. För optikern tror jag att det handlar om att bli mer personlig i mötet med patienten, att leverera andra värden utöver det som maskinen ger, och att utifrån patientens synproblem hitta den mest lämpade lösningen.

Kort om Marika

Namn: Marika Wahlberg Ramsay

Roll och funktion: Universitetsadjunkt, ansvarig för optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri.

Drivkraft: Jag drivs av att lära ut, att undervisa, och se studenterna växa i takt med sin kunskap. Vidare drivs jag av att kontinuerligt lära mig nya saker, vilket man gör när man verkar inom utbildning och forskning.

Kontaktuppgifter

Profile image

Marika Wahlberg

Assisterande Lektor
Maria Persson
2024-05-17