Christian Rücks forskargrupp

This page in English

Ångest, tvång och genetik

Vår grupp studerar huvudsakligen två olika områden: tvångssyndrom och liknande sjukdomar samt hur genetisk variation kan påverka behandlingseffekten av kognitiv beteendeterapi (KBT).

Tvångssyndrom, ofta kallat OCD (obsessive-compulsive disorder) är ett tillstånd präglat av påträngande tvångstankar och tvångshandlingar som lindrar det obehag som tankarna ger. Vi intresserar oss både för OCD och närliggandesjukdomar som patologiskt samlande (hoarding) samt dysmorfofobi (boby dysmorphic disorder). Hoarding studeras med hjälp av tvillingdata och hoppas besvara hur vanligt det är bland ungdomar och vilka orsaker och utryck det har.

Vår forskningsgrupp har som första grupp i världen publicerat en studie som visar att internetbaserad KBT är en effektiv behandling vid OCD. Flera andra studier av internetbaserad KBT pågår eller planeras. Vi studerar också neurokirurgisk behandling av tvångssyndrom.

Just nu planeras en studie av KBT behandling för personer med både OCD och Aspergers syndrom. De neurokognitiva aspekterna av OCD belyses i en studie i samarbete med Cambridge University.

De biologiska mekanismerna för inlärning och utsläckning av rädsla är relativt väl kända och har lett till att läkemedel som kan påverka utsläckningen av rädsla har prövats. Ett sådant läkemedel, D-cykloserin, kommer under 2012 testas mot placebo i en studie av internetbaserad KBT. Anmälan till dessa studier kommer finnas bl a på http://www.slso.sll.se/ocd

Anmälan till dessa studier kommer finnas bl a på

Ökad kunskap om vilka genetiska varianter som medför risker för att insjukna i psykiatriska sjukdomar förbättrar möjligheterna till korrekt diagnos och behandling samt utveckling av behandlingsmetoder. Det finns goda skäl att tro att hur en individ med en ångestsjukdom svarar på kognitiv beteendeterapi delvis påverkas av genetiska faktorer.

Kunskapen inom området är än så länge begränsad. Genom att undersöka eventuella samband mellan genetisk variation och hur väl patienten svarar på kognitiv beteendeterapi hoppas vi kunna bidra till ökad insikt. Detta gör vi bland annat genom att samla genetiskt material från patienter som deltar i behandling med kognitiv beteendeterapi vid ångestsjukdomar och depression.

Forskningsprojekt

  • Förekomst, sjukdomsutryck, riskfaktorer och ärftlighet av patologiskt samlande (hoardning) hos ungdomar: en tvillingstudie
  • Klinisk prövning av internetbaserad KBT för tvångssyndrom
  • D-cycloserin vs placebo vid internetbaserad KBT för tvångssyndrom
  • Depression, paniksyndrom, social fobi - långtidsutfall och biologisk variation (KBT genetik)
  • En klinisk prövning av agomelatin vid tvångssyndrom
  • Registerstudie av capsulotomy vid tvångssyndrom
  • Kompulsivitet vid tvångssyndrom - en neurokognitiv studie
  • Individuell kognitiv beteendeterapi vid tvångssyndrom för patienter med Aspergers syndrom: en pilotstudie

Utvalda publikationer

Internet-based cognitive behavior therapy for obsessive compulsive disorder: a pilot study.
Andersson E, Ljótsson B, Hedman E, Kaldo V, Paxling B, Andersson G, et al
BMC Psychiatry 2011 Aug;11():125

Internet-based cognitive-behavioural therapy for severe health anxiety: randomised controlled trial.
Hedman E, Andersson G, Andersson E, Ljótsson B, Rück C, Asmundson G, et al
Br J Psychiatry 2011 Mar;198(3):230-6

[pubmed:21110842 ]

Capsulotomy for obsessive-compulsive disorder: long-term follow-up of 25 patients.
Rück C, Karlsson A, Steele J, Edman G, Meyerson B, Ericson K, et al
Arch. Gen. Psychiatry 2008 Aug;65(8):914-21

A stepped care strategy using buprenorphine and methadone versus conventional methadone maintenance in heroin dependence: a randomized controlled trial.
Kakko J, Grönbladh L, Svanborg K, von Wachenfeldt J, Rück C, Rawlings B, et al
Am J Psychiatry 2007 May;164(5):797-803

Gruppmedlemmar

Evelyn AnderssonAnknuten, Postdoc
Mia AsplundForskarstuderande
Julia BobergForskningsassistent, UF
Long ChenForskarstuderande
James CrowleyAnknuten
Hilda DanielsdottirForskningsassistent, UF
Diana DjurfeldtAnknuten
Jesper EnanderAnknuten, Postdoc
Torun ErikssonAnknuten
Oskar FlygareDoktorand, Forskarstuderande
Matthew HalvorsenAnknuten
Monica HellbergAnknuten
Volen IvanovAnknuten, Postdoc
Ekaterina IvanovaProjektsamordnare
Nils LindeforsAnknuten
Lina LundströmForskarstuderande
Lina MartinssonAnknuten
Manuel MattheisenAnknuten
Björn Owe-LarssonAnknuten
Christian RückForskargruppsledare, Lektor/överläkare
Susanna ÖstermanForskarstuderande

Klinisk neurovetenskapPsykiatri