Christian Rücks forskargrupp

Ångest, tvång och genetik

Vad orsakar psykiatriska problem? Vad är konsekvenserna av dem? Och vad kan man göra åt dem? Det är de huvudsakliga frågorna vår grupp ägnar sig åt. Vi studerar tvångssyndrom och liknande sjukdomar men även andra tillstånd som ångest och depression. Tvångssyndrom, ofta kallat OCD (obsessive-compulsive disorder) är ett tillstånd präglat av påträngande tvångstankar och tvångshandlingar som lindrar det obehag som tankarna ger. Vi intresserar oss både för OCD och närliggandesjukdomar som samlarsyndrom (hoarding), dysmorfofobi (BDD, body dysmorphic disorder), hårryckande och hudpetande (trickotillomani och dermatillomani) samt självupplevd dålig lukt (olfactory reference syndrome).

Vi utvecklar och studerar behandlingar. Internetbaserad KBT för OCD och BDD har utvecklats och implementerats och utveckling av behandling vid andra tillstånd pågår. Vi studerar även effekten av träning i ett projekt Braining.nu.

Vi använder epidemiologiska och genetiska metoder för att förstå orsakar till sjukdomar. Det pågår flera stora genetiska projekt, för OCD och liknande sjukdomar i ocdgenetik.se och för tics, tourettesgenetik.se, samt för depression och ångesttillstånd i samarbete med Internetpsykiatrienheten. I dessa projekt studerar vi också behandlingsutfall och hur genetik kan hänga samman med utfallet. Tarmfloran vid OCD studeras också.

För vidare läsning rekommenderar vi att du besöker vår sida: rucklab.com

Länkar

Rucklab.com

Ocdgenetik.se

Braining.nu

MULTI-PSYCH kohorten

Utvalda publikationer

D-Cycloserine vs Placebo as Adjunct to Cognitive Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder and Interaction With Antidepressants: A Randomized Clinical Trial.
Andersson E, Hedman E, Enander J, Radu Djurfeldt D, Ljótsson B, Cervenka S, et al
JAMA Psychiatry 2015 Jul;72(7):659-67

Therapist guided internet based cognitive behavioural therapy for body dysmorphic disorder: single blind randomised controlled trial.
Enander J, Andersson E, Mataix-Cols D, Lichtenstein L, Alström K, Andersson G, et al
BMJ 2016 Feb;352():i241

Genetics of response to cognitive behavior therapy in adults with major depression: a preliminary report.
Andersson E, Crowley JJ, Lindefors N, Ljótsson B, Hedman-Lagerlöf E, Boberg J, et al
Mol. Psychiatry 2019 04;24(4):484-490

Enhancing group cognitive-behavioral therapy for hoarding disorder with between-session Internet-based clinician support: A feasibility study.
Ivanov VZ, Enander J, Mataix-Cols D, Serlachius E, Månsson KNT, Andersson G, et al
J Clin Psychol 2018 07;74(7):1092-1105

Fullständig publikationslista: https://rucklab.com/publications/

Gruppmedlemmar

Ann Hagerborn
2022-11-17