Skip to main content

Christian Rücks forskargrupp

Ångest, tvång och genetik

Vad orsakar psykiatriska problem? Vad är konsekvenserna av dem? Och vad kan man göra åt dem? Det är de huvudsakliga frågorna vår grupp ägnar sig åt. Vi studerar tvångssyndrom och liknande sjukdomar men även andra tillstånd som ångest och depression. Tvångssyndrom, ofta kallat OCD (obsessive-compulsive disorder) är ett tillstånd präglat av påträngande tvångstankar och tvångshandlingar som lindrar det obehag som tankarna ger. Vi intresserar oss både för OCD och närliggandesjukdomar som samlarsyndrom (hoarding), dysmorfofobi (BDD, body dysmorphic disorder), hårryckande och hudpetande (trickotillomani och dermatillomani) samt självupplevd dålig lukt (olfactory reference syndrome).

Vi utvecklar och studerar behandlingar. Internetbaserad KBT för OCD och BDD har utvecklats och implementerats och utveckling av behandling vid andra tillstånd pågår. Vi studerar även effekten av träning i ett projekt Braining.nu.

Vi använder epidemiologiska och genetiska metoder för att förstå orsakar till sjukdomar. Det pågår flera stora genetiska projekt, för OCD och liknande sjukdomar i www.ocdgenetik.se och för tics, tourettesgenetik.se, samt för depression och ångesttillstånd i samarbete med Internetpsykiatrienheten. I dessa projekt studerar vi också behandlingsutfall och hur genetik kan hänga samman med utfallet. Tarmfloran vid OCD studeras också.

För vidare läsning rekommenderar vi att du besöker vår sida: www.rucklab.com

Länkar

Rucklab.com

Ocdgenetik.se

Braining.nu

Utvalda publikationer

25970252

26837684

30410065

29411356

Fullständig publikationslista: https://rucklab.com/publications/

Gruppmedlemmar

Mats AdlerAnknuten
Evelyn AnderssonAnknuten, Postdoc
Mia AsplundForskarstuderande
Julia BobergForskarstuderande, Forskningsassistent, UF
Long ChenForskarstuderande
James CrowleyAnknuten
Hilda DanielsdottirForskningsassistent, UF
Diana DjurfeldtAnknuten
Jesper EnanderAnknuten, Postdoc
Torun ErikssonAnknuten
Oskar FlygareDoktorand, Forskarstuderande
Matthew HalvorsenAnknuten
Monica HellbergAnknuten
Volen IvanovAnknuten, Postdoc
Ekaterina IvanovaProjektsamordnare
Nils LindeforsAnknuten
Lina LundströmForskarstuderande
Lina MartinssonAnknuten
Manuel MattheisenAnknuten
Björn Owe-LarssonAnknuten
Christian RückForskargruppsledare, Lektor/överläkare
Susanna ÖstermanForskarstuderande