Avdelningen för Neuro i media

Här ligger ett axplock artiklar, intervjuer och dylikt som publicerats online (externa webbplatser) där någon av våra forskargrupper eller forskare varit involverade.


TV4, så skadas hjärnan av covid - 19 - Tobias Granberg (m kollega Miia Kivipelto) berättar om att risken för både stroke och hjärnblödning ökar.

Biogenpro, Därför behövs 7-teslan i svensk sjukvård - Tobias Granbergs berättar om sin forskning som handlar om att hitta bättre tekniker för att kunna upptäcka små ändringar i hjärnan hos MS-patienter.

Dagens medicin - Snabbt insatt tuff behandling var bäst vid ms (Jan Hillert)

Forskning & Framsteg - Tydlig koppling mellan ms och virus (Jan Hillert)

Neuro, Digital intervju om forskning kring fatigue och MS - med bland annat Fredrik Piehl

Medtechpris till ny navigationsteknik vid Karolinskas neuroklinik - pris för ny röntgenteknik till bland andra Adrian Elmi Terander och Erik Edström

Läkartidningen 7/2020 - Susacs syndrom kan misstas för multipel skleros - Artikel av bland annat Lou Brundin

Varför studera hjärnan vid smärta? - Karin Jensen (Pdf)

Neurologi i Sverige, Akut stroke behandlas bättre med koll redan i ambulansen - artikel av bland andra Christina Sjöstrand och Staffan Holmin