Arkivera utbildning

Allt du behöver veta för att arkivera utbildningsmaterial.

Arkivera utbildning – på papper

Kursadministratörerna ansvarar för att samla in material som ska arkiveras för kurserna som ges på CNS i en sk kursakt. Kursakten från en kurs skickas in för arkivering efter varje kurs är avlutad.

  • Originalhandlingar skall arkiveras. Kopiera sådant material som du kan behöva gå tillbaka och titta i.
  • Varje separat kursakt läggs i ett kursaktomslag. Omslaget printas i A3-format och viks runt handlingarna. Kryssa i vad kursakten innehåller för dokument på omslaget.
  • Fyll i omslaget för kursakten.
  • Kursakterna läggs i arkivgodkända kartonger (som ni märker upp på kortsidan vilka kurser de innehåller) och skickas till:

Arkivarie
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Widerströmska Huset
Tomtebodavägen 18A, plan 5
171 77 Stockholm

Arkivera utbildning – på servern

Kursadministratörerna ansvarar för att samla in material som ska arkiveras för kurserna som ges på CNS i en sk kursakt. Kursakten från en kurs skickas in för arkivering efter varje kurs är avlutad.

  • Kontakta vår arkivarie efter en avslutad kurs för att få access till en mapp på One drive.
  • Ladda upp ditt material och döp mapparna terminsvis, till exempel HT21.
  • Om det finns möjlighet konvertera dokumenten till PDF/A.
  • Fyll i omslaget för kursakten
  • Meddela att materialet är uppladdat.
Ann Hagerborn
2023-11-17