Sara von Kauffmann

Sara von Kauffmann

Arkivarie
Telefon: +46852482325
Besöksadress: Tomtebodavägen 18a, plan 5, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Central administration, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Mitt namn är Sara von Kauffmann och jag arbetar som arkivarie vid
  institutionen för Klinisk neurovetenskap, CNS. Jag ansvarar för
  institutionens arkiv och ser till att vi efterföljer de lagkrav och regler
  vi har gällande hantering och vård av allmänna handlingar. I arkivet finns
  både administrativa och ekonomiska handlingar samt utbildningshandlingar
  från samtliga kurser och program. I vårt fysiska arkiv och på vår
  server finns även institutionens forskningshandlingar bevarande.
  Kontakta mig om du har frågor gällande arkivering, diarieföring samt
  utlämnande av allmänna handlingar.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI