Arkivera forskning

Allt du behöver veta för att arkivera din forskning på rätt sätt.

Arkivera – på papper

 • Ta bort gem, plastfickor eller annat som över tid kan påverka papperskvalitén och dess innehåll
 • Rensa arbetsmaterial, dubbletter och utkast
 • Ordna materialet i arkivlådor
 • Fyll i blanketten ”Archive delivery note". Finns längst ner på sida.
 • Skicka materialet till:

Klinisk neurovetenskap
Administrationen/Arkivarie
Tomtebodavägen 18A, plan 5
171 77 Stockholm

Arkivera – på servern

 • Rensa arbetsmaterial, dubbletter och utkast
 • Konvertera filer till format som är godkända för långtidslagring  
 • Kontakta vår arkivarie för att få en mapp tilldelad på lagringsytan ”Projects (\\user.ki.se) (P:)”. (Den finns bland de gemensamma mapparna för respektive institution. Du hittar den direkt under ”Den här datorn”)
 • Ladda upp ditt material i mapparna ”gallra” eller ”spara”
 • Meddela att samtligt material är uppladdat och fyll i blanketten ”Archive delivery note”
 • Mappen med din forskningsdokumentation kommer därefter stängas och behörigheten för att ändra, ta bort eller lägga till försvinner

Archive delivery note

SV
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-02-09