Aktiviteter och evenemang

Här publiceras månadsvis kommande aktiviteter vid avdelningen för Neuro, såsom avdelningsmöten, workshops, seminarier och aktuella disputationer.


*Om ALS Journal Club: Under dessa månatliga möten diskuterar vi en specifik artikel om ALS. Återkommande deltagare är vanligtvis Doktorander, postdoktorer och neurologer, men alla är välkomna att delta.

September 2023

Aktivitet
Aktivitet Tid och plats
Invigning av klinisk 7 Tesla MRT. Program och registering: https://forms.gle/XdGC2z7dnXwma2vC9 1 September, 13.00-15.30. Jan-Åke Gustafssonsalen, Neo, Blickagången 16, Huddinge
Neuro avdelningsmöte. Registreringsformulär: https://bit.ly/3Ea5hyp . Agenda - se PDF nedan. 22 september, 09.00-13.00. Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Campus Solna
Seminarium: Neurocenter med Prof. Niaz Ahmed. "Acute Stroke Treatment- Ongoing & Upcoming studies at Karolinska" 27 september, kl 15.00-16.00. Bioclinicum J3:13 Marc Bygdemansalen och online via Teams: https://bit.ly/454QQa3. Mötes-ID: 360 028 860 650. Lösenord: PmB9vz
Diskussionsforum: Preprint Club. Mer info: https://www.preprintclub.com. Registreringslänk: https://survey.ki.se/preprint-JC 27 september och varje onsdag kl 15.30. CMM/IMM & online.
Disputation: Thomas Moridi (Kockums forskargrupp). Titel: Genetic, magnetic resonance imaging and body fluid biomarker associations with severity of multiple sclerosis. https://nyheter.ki.se/kalender/disputation-thomas-moridi 29 september, kl 09.00. CMM föreläsningssal, Centrum för Molekylär Medicin, plan 00, Visionsgatan 18, L8, 171 76 Solna

Info om Neurocentrum

Oktober 2023

Aktivitet
Aktivitet Tid och plats
Seminarium: ALS Lunch Seminar -Sanharib Chamoun, PhD student. Föreläsning: "Cardiac involvement in patients with ALS". 2 oktober, kl 12.00-13.00. Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63142735728?pwd=SXNVRXFqZ0d0WCsxQXV2M01aa0hlUT09 Mötes-ID: 63142735728. Mötes-kod: 965906
Diskussionsforum: Preprint Club. Mer info: https://www.preprintclub.com. Registreringslänk: https://survey.ki.se/preprint-JC 4, 11, 18, 25 oktober (varje onsdag) kl 15.30. CMM/IMM & online.
Disputation: Susanne Neumann (Brundins forskargrupp). Titel: Inflammatory Events and their Effect on Neural Stem Cell Diffrentiation. https://nyheter.ki.se/kalender/disputation-susanne-neumann 6 oktober kl 8.30. Solna CMM Lecture Hall, Center for Molecular Medicine, floor 00, Visionsgatan 18, L8
Seminarium: ALS Lunch Seminar - Dr Jakob Blicher, Professor at the department of Neurology at the Aalborg University Hospital. Föreläsning: "Advanced imaging in ALS, examples from high resolution fMRI, MEG and MR spectroscopy". 10 oktober kl 12.00-13.00. Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63085466338?pwd=bGhITWtMMHRlTkxpZGNDWjhFT053dz09 Mötes-ID: 630 8546 6338. Möteskod: 627838
Föreläsning: Prof. Anders Svenningsson, årets neuroprofil 2023, föreläser om Multipel Skleros 17 oktober kl 13.00. CMM, L1:00, Visionsgatan 18, Campus Solna
Seminarium: Gästföreläsningar inom fältet EEG/MEG - Professor Fernando Maetsu och Ricardo Bruna, Center for Cognitive and Computational Neuroscience Madrid, Spain. https://nyheter.ki.se/kalender/seminarium-gastforelasningar-inom-faltet… 18 oktober kl 09.00. Petrensalen, Nobels väg 12B, 17165, Solna
Disputation: Fredrik Ståhl (Falk Delgados forskargrupp). Titel: Dual-energy imaging in stroke: Feasibility of dual-layer detector cone-beam computed tomography. https://nyheter.ki.se/kalender/disputation-fredrik-stahl 20 oktober, kl 09.15. Lars Leksell (A6:04), Eugeniavägen 3, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

November 2023

Aktivitet
Aktivitet Tid och plats
Diskussionsforum: Preprint Club. Mer info: https://www.preprintclub.com. Registreringslänk: https://survey.ki.se/preprint-JC 1, 8, 15, 22, 29 november (varje onsdag) kl 15.30. CMM/IMM & online.

December 2023

Aktiviteter
Aktivitet Tid och plats
Diskussionsforum: Preprint Club. Mer info: https://www.preprintclub.com. Registreringslänk: https://survey.ki.se/preprint-JC 6, 13, 20 december (varje onsdag) kl 15.30.. CMM/IMM & online.
Nilla Karlsson
2023-09-26