Skip to main content

Om enheten för kirurgi

Vid enheten för kirurgi finns 3 professorer, 2 professor emeriti, 15 docenter, 11 medicine doktorer/kliniska forskare och 33 registrerade doktorander.

Kirurgi

Enheten omfattar även ett laboratorium där 2 forskare utgör den fasta staben och där kliniska forskare och doktorander är verksamma. På laboratoriet bedrivs det forskning med inriktning mot cancer, metabolism och inflammation.

Undervisningen omfattar termin 7 (kirurgkursen), 18 veckor, med kliniska placeringar inom akut kirurgi samt elektiv gastrointestinal kirurgi, case-metodik, seminarier och föreläsningar. Termin 7 ges varannan termin som internationell kurs.

Organisation

Magnus Nilsson

Enhetschef, professor

Helénè Jansson

Administratör

Johan Permert

Professor/överläkare

Matthias Löhr

Professor/överläkare

Jörgen Larsson

Professor Emeritus/Emerita

Address

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi, C1 77
Karolinska Universitetssjukuset, Huddinge
SE-141 86 Stockholm