Skip to main content

Om enheten för kirurgi

Vid enheten för kirurgi finns 2 professorer, 1 adjungerad lektor, 12 docenter, 13 medicine doktorer/kliniska forskare och 32 registrerade doktorander.

Kirurgi
-

Enheten omfattar även ett laboratorium där 3 forskare, 1 biomedicinsk analytiker utgör den fasta staben och där kliniska forskare och doktorander är verksamma. På laboratoriet bedrivs det forskning med inriktning mot cancer, metabolism och inflammation.

Undervisningen omfattar termin 7 (kirurgkursen), 18 veckor, med kliniska placeringar inom akut kirurgi samt elektiv gastrointestinal kirurgi, case-metodik, EBM-arbeten, seminarier och föreläsningar. Termin 7 ges varannan termin som internationell kurs.

Organisation

Magnus Nilsson

Enhetschef, professor

Helénè Jansson

Administratör

Johan Permert

Professor/överläkare

Matthias Löhr

Professor/överläkare

Jörgen Larsson

Annan grund