Rainer Heuchel

Rainer Heuchel

Senior Forskare | Docent
E-postadress: rainer.heuchel@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för kirurgi C1:77, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Kirurgi och onkologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Rainer Heuchel har gjort sin doktorsavhandling om transkriptionella enhancer
  vid Universitetet av Zürich / Schweiz under handledningen av professor
  Walter Schaffner. Han gick sedan till Ludwig Institutet för Cancerforskning,
  ledd av Carl-Henrik Heldin, där hans forskning fokuserade på PDGF och
  TGF-beta signalering med hjälp av genetiskt modifierade musmodeller. År
  2008 började han hos professor Matthias Löhr vid Karolinska Institutet,
  där han leder labbet för bukspottkörtel forskningen. R.H. är docent i
  cell och molekylärbiologi sedan December 2021.
  *Undervisningsområden*
  Molekylärbiologi, cellbiologi, djur modeller av humana sjukdomer.

Forskningsbeskrivning

 • *Forskningsområden*
  Inflammatoriska och cancerösa sjukdomar i bukspottkörteln
  Akut och kronisk pankreatit är mycket svår behandlade sjukdomar. Kronisk
  pankreatit har också identifierats som en riskfaktor för utveckling av
  cancer i bukspottskörteln. Vi använder olika musmodeller som rekapitulera
  dessa två former av mänsklig pankreatit för att bättre förstå
  grundläggande biologi av dessa sjukdomar och för att identifiera nya
  mål/targets för läkemedelsutveckling och behandling.
  Enligt Cancerfonds Rapporten 2012 har pankreas duktal adenokarcinom (PDAC)
  gått upp från femte till fjärde vanligaste dödsorsaken av cancer i
  Sverige, men det är inte ens bland de 10 vanligaste formerna av cancer. Det
  faktum att PDAC har bytt plats med bröstcancer är emellertid inte på grund
  av en ökning i PDAC incidens, utan är baserat på de förbättringar som
  gjorts vid behandling av bröstcancer. Detta indikerar dilemma med PDAC,
  eftersom det inte finns någon biomarkör och diagnosen av tumören sker
  sent. När den identifierats är den nästan helt resistent mot konventionell
  kemo-och strålterapi. Den ökade terapi motståndet beror främst på att
  det enorma fibrotiska svar (desmoplasi = överdriven kollagen disposition
  jämförbar med ärrvävnad), inducerad av stromacellerna. Eftersom
  tumörvävnad av en "genomsnittlig" PDAC består till minst 50% av
  tumörstroma (främst aktiverade stellatceller celler, makrofage, kollagen
  etc.), betyder det ett stort hinder för tillträde av potentiella läkemedel
  mot de skyddade cancercellerna.
  Många läkemedel har utvecklats, som kan bekämpa cancerceller
  framgångsrikt i 2-dimensionell cellodling och xenotransplantat experiment
  (subkutan injektion av cancerceller) i nakna möss. Dessa metoder har de
  kritiska nackdelar att de inte tar hänsyn till kollagenrika stroman (2-D
  kultur och xenograft), avsaknaden av ett fungerande immunförsvar (nakna
  möss) och fel placering av tumören (subkutant jämfört med i
  bukspottkörteln). För att kringgå dessa systematiska problem har vi
  utvecklat 3-dimensionella avaskulära minitumörer som innehåller
  cancerceller omgiven av aktiverade stellat celler, som kan identifiera dessa
  läkemedel, som är effektiva bara i 2-D kultur och därmed har mycket liten
  chans att någonsin arbeta i en patient. Läkemedel med bevisad anti-cancer
  potential i vårt 3-D model testas sedan i genetiskt definierade
  mustumörmodeller, som inte bara efterliknar preneoplastiskt utvecklingen av
  det mänskliga PDAC, men kännetecknas av samma kollagenrika stroma. Dessa
  förvånande likheter mellan mus och människa grunda sig mest sannolikt på
  det faktum att musens PDAC induceras av samma gener (KRAS, TP53) som har
  funnits muterad i majoriteten av patienterna. Förutom läkemedeltest / ny
  terapi använder vi pre-kliniska musmodeller också för att 1) identifiera
  nya biomarkörer och droger, 2) identifiera och karaktisera cancer stamceller
  och 3) karakterisering av ytterligare mutationer i tumörutvecklingen och
  metastasering.
  Sammanfattningsvis har vi inrättat en progressiv selektionsstrategi för
  anti-PDAC läkemedel (2D till 3D in vitro system följt av genetiskt
  modifierade musmodeller) som avsevärt kommer att minska antalet möss som
  krävs i drogtester och förhoppningsvis öka effekten av läkemedel i human
  fas-I kliniska prövningar för PDAC.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Desmoplastic stroma (fibrotic connective tissue) is the common denominator of pancreatic ductal adenocarcinoma and chronic pancreatitis.
  Swedish Cancer Society
  1 January 2018
 • Desmoplastic stroma (fibrotic connective tissue) is the common denominator of pancreatic ductal adenocarcinoma and chronic pancreatitis.
  Swedish Cancer Society
  1 January 2017
 • Swedish Research Council
  1 January 2013 - 31 December 2015

Anställningar

 • Senior Forskare, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, 2021

Handledare

 • Xiahui Jia
 • Jessica Norberg

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI