Om enheten för kirurgi och onkologi

Vid enheten för kirurgi och onkologi finns 2 kombinationsanställda professorer, 1 adjungerad professor, 10 docenter, 39 anknutna disputerade kliniska forskare, 24 registrerade doktorander och 3 professorer emeriti.

Inom enheten finns också ett laboratorium där forskning med inriktning mot i första hand pankreascancer, men också metabolism och inflammation vid benigna pankreassjukdomar bedrivs.

Vid enheten sker också undervisning på olika nivåer, där den mest omfattande delen är läkarprogrammets termin 7, den så kallade kirurgkursen, som totalt sträcker sig över 18 veckor med kliniska placeringar inom akutkirurgi och elektiv övre gastrointestinal och hepato-pankreato-biliär cancerkirurgi. Inom undervisningen används en ökande andel sk team-based learning (TBL), men också konventionella seminarier, undervisningsronder och föreläsningar. Kursen ges varannan termin på engelska som internationell kurs. 

Läkarprogrammets strimma Professionell Utveckling (PU) har sin administrativa hemvist vid enheten för kirurgi och onkologi.

Organisation

Magnus Nilsson

Enhetschef, professor
Profile image

Monica Hagbok

Administratör

Cornelia Fransson

Utbildningsadministratör
Profile image

Marco Gerling

Senior Forskare
Profile image

Rainer Heuchel

Senior Forskare
Profile image

Matthias Löhr

Professor/Överläkare
Profile image

Mini Ruiz

Biträdande Lektor

Address

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi, C1 77
Karolinska Universitetssjukuset, Huddinge
SE-141 86 Stockholm

MN
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-04-04