Handledarnytt vårterminen 2023 & höstterminen 2024

Ett nyhetsbrev från enheten för logopedi, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, till verksamheter som tar emot logopedstudenter för verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Handledarmöten höstterminen 2023 och vårterminen 2024              

2023

23 aug T7 Fördjupning i logopedisk praktik
09:00-12:00 Campus Flemingsberg/ Karolinska Universitetssjukhuset
(specifik lokal meddelas i Outlook-inbjudan)

17 okt T5 Röst – och Talflytstörningar – VIL
09:00-12:00 Teams

12 dec T4 Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom – VIL
09:00-12:00 Campus Flemingsberg/Karolinska Universitetssjukhuset
(specifik lokal meddelas i Outlook-inbjudan)

2024

5 mars T6 Dysfagi och förvärvade kommunikationsstörningar – VIL
09:00-12:00 Campus Flemingsberg/ Karolinska Universitetssjukhuset
(specifik lokal meddelas i Outlook-inbjudan)

Anmälan

Anmälan till handledarträff görs till therese.forsberg@ki.se

VIL-Perioder vår- och höstterminen 2023

T3 VIL- dag - Fokus på professionellt bemötande (annan profession)

v.41

T5 Röst- och Talflytstörningar - VIL

v.46-49

T7 Fördjupning i logopedisk praktik

v.39-43. 

T6 Dysfagi och förvärvade kommunikationsstörningar – VIL

v.3,15, 22. 1 dag/vecka.           

v.16-18 och 20-21. 4 dagar/vecka.