Handledarnytt vår- och höstterminen 2024

Ett nyhetsbrev från enheten för logopedi, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, till verksamheter som tar emot logopedstudenter för verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Handledarmöten vår- och höstterminen 2024              

5 mars T6 Dysfagi och förvärvade kommunikationsstörningar – VIL
09:00-12:00 Campus Flemingsberg/ Karolinska Universitetssjukhuset
(specifik lokal meddelas i Outlook-inbjudan)

26 augusti T7, Fördjupning i logopedisk praktik - VIL 
13-16 Campus Flemingsberg/ Karolinska Universitetssjukhuset
(specifik lokal meddelas i Outlook-inbjudan)

23 oktober, T5, Röst-och talflytstörningar-VIL 
09-12:00 Campus Flemingsberg/ Karolinska Universitetssjukhuset
(specifik lokal meddelas i Outlook-inbjudan)

Anmälan

Anmälan till handledarträff görs till therese.forsberg@ki.se

VIL-Perioder vår- och höstterminen 2024

T2 Auskultation

Vecka 6: mån, tis eller onsdag.

T4 Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom- VIL

Vecka 6:  fredag, 
Vecka 7-8: måndag-torsdag, 
Vecka 10-13:  måndag-torsdag.

T6 Dysfagi och förvärvade kommunikationsstörningar – VIL

Vecka 3: auskultationsdag tisdag eller onsdag. 
Vecka 16-21: måndag-torsdag, 
Vecka 22: måndag-onsdag.

CS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-01-02