Forskningsseminarier och öppna föreläsningar

Inspelade metodseminarium

Öppna föreläsningar

2020

Äta och prata efter stroke? Program

Tugga, äta och svälja efter stroke
Kerstin Johansson Adjunkt, leg. logoped

Tal, språk och kommunikation efter stroke
Ellika Schalling Lektor, leg. logoped

2019

Tala, språka, läsa, skriva - inte alltid lekande lätt. Program

Språkstörning hos barn i förskoleåldern - 'Det växer nog bort!'
Sofia Strömbergsson Bitr. lektor, leg. logoped

Avvikande tal hos barn - bryr sig barnen?
Jill Nyberg, M.D., leg. logoped

Språkstörning som inte hörs - vanligare i skolan än man tror
Anna Eva Hallin, postdoc,leg. logoped

2018

Om och för personer med tal-, röst-, språk- och sväljsvårigheter. Program

Anna Nyman, leg. logoped, doktorand
Att jag inte kan prata betyder inte att jag inte har något att säga – alternativa kommunikationssätt för personer med tal- och språksvårigheter

Ineke Samson, leg. logoped, doktorand
Stamning – en nyckfull störning av talet – om myter och kunskap 

Per Östberg, docent, universitetslektor, leg. logoped
Demens – hur påverkas den språkliga förmågan? 

2017

Om och för personer med tal-, röst-, språk- och sväljsvårigheter. Program

Kerstin Johansson, med dr, leg logoped
Sväljsvårigheter hos vuxna - hur påverkas sväljfunktionen
vid neurologisk sjukdom eller skada?
 

Ellika Schalling, universitetslektor, leg logoped, med dr
Stroke, Parkinsons sjukdom, MS... - hur påverkas talet vid neurologisk sjukdom eller skada? 

Maria Södersten, leg. logoped, adj. universitetslektor, docent
När rösten inte räcker till - orsaker och åtgärder vid heshet under arbete och fritid