Forskare och forskargrupper vid enheten för obstetrik och gynekologi

Här hittar du information om våra forskare och du kan läsa om vad våra forskargrupper arbetar med.

Ganesh Acharya

Enhetschef, professor/ överläkare

Gunilla Ajne

Anknuten till Forskning

Sebastian Gidlöf

Anknuten till Forskning

Fredrik Lanner

Senior forskare

Magnus Westgren

Anknuten till Forskning

Forskargrupper

Forskargrupp Gunilla Ajne

Forskargrupp Pauliina Damdimopoulou

Forskargrupp Fredrik Lanner

Research Group Lanner Lab (English)

Forskargrupp Sophie Petropoulo

Research Group Petropoulos Lab (English)

GA
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-05-09