Embryologi och genomik - Forskargrupp Petropoulos Labb

Vi fokuserar på människans tidiga utveckling och fertilitet med hjälp av avancerade molekylärbiologiska tekniker, inklusive genomisk sekvensering av enstaka celler, RNA FISH med enstaka molekyler, bildbehandling, fenotypning, in vitro- och in vivo-modeller och bioinformatik. Målet är att förstå embryonets utveckling och identifiera faktorer som påverkar hälsa och sjukdom senare i livet.

Petropoulos labb
Photo: Cecilia Hultqvist

Läs mer om vår forskning på den engelska sidan.

Petropoulos labb
Photo: CRCHUM/ Privat
SP
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-05-08