Föreläsningar

This page in English

Boka en föreläsare i logopedi!

Vi presenterar gärna fakta och teman från logopedins olika områden. Omfång och inriktning anpassas efter önskemål, från orientering till fördjupning. Bland andra vänder vi oss till personal och ledare inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, patientföreningar, pensionärsorganisationer, arbetsplatser och studieförbund.

Välkommen med förfrågan! Exempel på våra teman:

  • Joller och barnets tidiga språkutveckling
  • Röstens funktion och röstvård
  • Språkutveckling och talproblem hos barn
  • Språket och hjärnan
  • Språkliga svårigheter vid demens
  • Talsvårigheter vid Parkinsons sjukdom
  • Ät- och sväljsvårigheter hos äldre

Kontakt: christina.hedestedt@ki.se


Forskningsseminarier


Öppna föreläsningar


Program 2018  
Att jag inte kan prata betyder inte att jag inte har något att säga – alternativa kommunikationssätt för personer med tal- och språksvårigheter Anna Nyman
leg. logoped, doktorand
Stamning – en nyckfull störning av talet – om myter och kunskap Ineke Samson
leg. logoped, doktorand
Demens – hur påverkas den språkliga förmågan? Per Östberg
docent, universitetslektor, leg. logoped

 

Öppna föreläsningar i logopedi 

Program, mars 2017  
Sväljsvårigheter hos vuxna - hur påverkas sväljfunktionen
vid neurologisk sjukdom eller skada?
 
Kerstin Johansson,
med dr, leg logoped
Stroke, Parkinsons sjukdom, MS…
- hur påverkas talet vid neurologisk sjukdom eller skada?
Ellika Schalling, universitetslektor,
leg logoped, med dr
När rösten inte räcker till
Orsaker och åtgärder vid heshet under arbete och fritid
Maria Södersten, leg. logoped,
adj. universitetslektor, docent

 

Logopedi