Introduktion till ortopedisk forskning

Genom att studera dagens och gårdagens problem kan vi förutsäga morgondagens forskning.

ortopedi

Framgångsrik klinisk forskning förutsätter att det finns en nära koppling till den kliniska vardagen. Då kan sjukvårdens problemställningar studeras effektivt i laboratoriet och lösningarna sedan återföras till kliniken för att förbättra behandlingen av patienterna.

Den här presentationen av rörelseorganens skador och sjukdomar vid enheten för ortopedi - institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) vid Karolinska Institutet visar på betydelsen av en nära samverkan mellan akademi och klinik. Tack vare detta kan vi framgångsrikt bedriva utbildning och träning av studenter som kommer att bli morgondagens vårdgivare.

Verksamheten inom rörelseorganens skador och sjukdomar spänner över ett brett fält. Från forskning om bakomliggande orsaker till sjukdom och skada via visualisering för bättre diagnostisk till utveckling av reservdelar i form av celler, organ och implantat.

De nya rönen leder till effektivare vård, kortare vårdtider och ökad precision och noggrannhet till gagn för patienterna.

För att utveckla dagens sjukvård måste vi ständigt vara beredda att tänka i nya banor. Omvälvande innovationer som revolutionerar behandlingen av olika sjukdomar kan komma när vi minst anar det. De kullkastar ibland den förhärskande tekniken trots att de i vissa fall inledningsvis kan ge sämre resultat.

Det är här som den akademiska kliniska forskningsmiljön kan fungera som ett känselspröt som ger oss en föraning om framtiden.

LF
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-26