Skolios

Vi bedriver forskning för att förbättra vård och behandling för patienter med skolios och andra ryggdeformiteter.

Skoliosforskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Områden som vi forskar inom är genetik, bendensitet och behandling av skolios.

Med hjälp av samarbeten inom och utom Sverige har vi startat ScoliGeneS (Scoliosis and Genetics in Scandinavia) - ett nordiskt samarbetsprojekt mellan forskare och Sverige, Danmark och Finland för att hitta de genetiska faktorer som styr utvecklingen av idiopatisk skolios. Detta har också via internationella samarbeten lett till ytterligare studier.

En studie kallas CONTRAIS och studerar behandlingsalternativ till korsettbehandling. Vi kunde visa att behandlingen med nattkorsett minskade risken för ökning av skoliosen jämfört med en kontrollgrupp, men att behandling med skoliosspecifik träning inte minskade risken för ökning av skoliosen. Långtidsuppföljningar pågår.

En studie kallas PRISCOPRO och studerar vilken av två korsetter som används dag och natt som är mest effektiv. Denna studie pågår i Stockholm, Uppsala och Linköping och inga resultat finns klara.

En studie kallas PREMISCOPRO och studerar om skoliosspecifik träning kan påverka skoliosutvecklingen hos barn med små skolioskrökar. Denna studie pågår i Stockholm, Linköping och snart kanske även i Uppsala. Inga resultat finns klara.

En studie kallas SPINAV och studerar hur stor fördel navigationsbaserad insättning av implantat i ryggen har jämfört med traditionell operation utan navigation. Analys av resultaten kommer snart att starta.

En studie kallas SunBurst och pågår i både Sverige och Norge. Den studerar om operation eller inte operation är bästa behandling för en viss typ av kotfrakturer i bröst- och ländrygg. Graden av deformitet (felställning) efter frakturen studeras särskilt.

Andra studier för att förbättra precision och resultat i samband med operation av skolios pågår. Vi undersöker också långtidsresultaten efter behandling av skolios i en stor svensk och internationell studie.

Medarbetare

På Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset finns följande medarbetare som är involverade i skoliosforskning.

Paul Gerdhem
Affilierad till CLINTEC, 
Karolinska Institutet, 
Professor, Uppsala Universitet

Elisabet Einarsdottir
Docent, SciLifelab, 
KTH

Juha Kere
Professor, 
Karolinska Institutet

Anastasios Charalampidis
Med. Dr., Biträdande överläkare

Elias Diarbakerli
Med.dr, fysioterapeut

Christos Topalis
Specialistläkare, doktorand

Adrian Elmi Terander
Docent, överläkare, 
Capio Spine center

Erik Edström
Docent, överläkare, 
Capio Spine center

Publikationer

Nedan är listat en del av de rapporter som hittills publicerats från forskargruppen. Du kan följa länken till studiens sammanfattning (på engelska) och i vissa fall också få fram hela publikationen.

 1. Edström E, Burström G, Persson O, Charalampidis A, Nachabe R, Gerdhem P, Elmi-Terander A. Does augmented reality navigation increase pedicle screw density compared to free-hand technique in deformity surgery? Single surgeon case series of 44 patients. Accepted for publication in Spine.
   
 2. Elmi-Terander E, Burström G, Nachabé R, Fagerlund M, Ståhl F, Charalampidis A, Edström E, Gerdhem P. Augmented reality navigation with intraoperative 3D imaging vs fluoroscopy-assisted free-hand surgery for spine fixation surgery: a matched-control study comparing accuracy.  Sci Rep 2020. Jan 20;10(1);707. PMID: 31959895
   
 3. Diarbakerli E, Savvides P, Wihlborg A, Bergström I, Abbott A, Gerdhem P. Bone health in adolescents with idiopathic scoliosis: a comparison with age- and sex matched controls. Bone and Joint J 2020 Feb;102-B(2):268-272. PMID: 32009439
   
 4. Panayiotis S, Grauers A, Danielsson A, Gerdhem P, Diarbakerli E. Self-experienced Trunk Appearance in Individuals with and without Idiopathic Scoliosis. Spine (Pa 1976) 2019, Nov 7 [Epub ahead of print]. PMID: 31703053
   
 5. Edström E, Burström G, Omar A, Nachabe R, Söderman M, Persson O, Gerdhem P, Elmi A. Augmented reality surgical navigation in spine surgery to minimize staff radiation exposure. Spine (Pa 1976) 2019 Aug 13 [Epub ahead of print]. PMID: 31415457
   
 6. Edström E, Burström G, Nachabe R, Gerdhem P, Elmi A. A novel augmented reality-based surgical navigation system for spine surgery in a hybrid operating room: design, workflow and clinical applications. Operative Neurosurgery (Hagerstown) 2019, Aug 27 [Epub ahead of print]. PMID: 31504859
   
 7. Helenius L, Diarbakerli E, Grauers A, Oksanen H, Lastikka M, Pajulo O, Gerdhem P, Helenius IJ. Back Pain and Quality of Life after Surgical Treatment for Adolescent Idiopathic Scoliosis at 5-year Follow-up. Comparison with Healthy Controls and Patients with Untreated Idiopathic Scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS) 2019 Aug 21; 1460-1466. PMID: 31436653
   
 8. Ikegawa S, Takeda K, Otomo N, Grauers A, Fan YH, Ogura Y, Takahashi Y, Momozawa Y, Einarsdottir E, Kere J, Matsumoto M, Qiu Y, Song YQ, Gerdhem P, Kou I, Watanabe K. A multi-ethnic meta-analysis defined the association of rs12946942 with severe adolescent idiopathic scoliosis. J Human Genetics 2019 May; 64; 493-498. PMID: 30787423.
   
 9. Khanshour  AM, Kou I, Fan Y, Einarsdottir E, Kere J, Makki N, Grauers A, Patel C, Kamiya N, Watanabe K, Johnson TA, Otomo N, Takeda K, Luk KDK, Cheung KMC, Herring JA, Rios J, Ahituv N, Gerdhem P, Gurnett C, Song YQ, Ikegawa S, Wise CA. Genome-wide meta-analysis and replication studies in multiple ethniticies identify new adolescent idiopathic scoliosis susceptibility loci. Human Mol Genet 2018 Nov 15;27(22):3986-3998. PMID: 30395268
   
 10. Elmi Terander A, Burström G, Nachabé R, Skulason H, Pedersen K, Fagerlund M, Ståhl F, Charalampidis A, Söderman M, Holmin S, Babic D, Jenniskens I, Edström E, Gerdhem P. Pedicle screw placement with augmented reality surgical navigation with intraoperative 3D imaging: a first in-human prospective cohort study. Spine (Phila Pa 1976) 2018 Sep 17 [Epub ahead of print]. PMID: 30234816 
           
 11. Diarbakerli E, Grauers A, Danielsson A, Abbott A, Gerdhem P. Quality of life in males and females with idiopathic scoliosis. Spine (Phila Pa 1979) 2018, Aug 31 [Epub ahead of print]. PMID: 30180148
   
 12. Kou I, Watanabe K, Takahashi Y, Momozawa Y, Khansour A, Grauers A, Zhou H, Liu G, Fan Y, Takeda K, Ogura Y, Zhou T, Iwasaki Y, Kubo M, Wu Z, Matsumoto M, Japan Scoliosis Research group, Texas Scottish Rite Hospital for children clinical group, Einarsdottir E, Kere J, Huang D, Qiu G, Qui Y, Wise CA, Song YQ, Wu N, Su P, Gerdhem P, Ikegawa S. A multi-ethnic meta-analysis confirms the association of rs6570507 with adolescent idiopathic scoliosis. Sci Rep, Aug 1;8(1): 11575, Aug 1, 2018. PMID:30069010
   
 13. Charalampidis A, Möller A, Wretling ML, Brismar TB, Gerdhem P. Implant Density Unrelated to Patient Reported Outcome in a Nationwide Survey of 328 Patients with Idiopathic Scoliosis. Bone and Joint Journal 2018 Aug;100-B(8):1080-1086. PMID: 30062942.
   
 14. Ogura Y, Takeda K, Kou I, Khanshour A, Grauers A, Zhou H, Liu G, Fan Y, Zhou T, Wu Z, Takahashi Y, Matsumoto M, Einarsdottir E, Kere J, Huang D, Qiu G, Xu L, Qiu Y, Wise C, Song YQ, Su N, P, Gerdhem P, Watanabe K, Ikegawa S. An international meta-analysis confirms the association of BNC2 with adolescent idiopathic scoliosis. Scientific Reports 2018. Mar 16;8(1); 4730. PMID: 39523985.
   
 15. Diarbakerli E, Grauers A, Danielsson A, Gerdhem P. Health-related quality of life in adulthood in untreated and treated individuals with adolescent or juvenile idiopathic scoliosis. JBJS 2018. May 16: 811-17. PMID: 29762275.
   
 16. Einarsdottir E, Grauers A, Wang J, Jiao H, Escher SA, Danielsson A, Simony A, Andersen M, Christensen SB, Åkesson K, Kou I, Khanshour AM, Ohlin A, Wise C, Ikegawa S, Kere J, Gerdhem P. CELSR2 is a candidate susceptibility gene in idiopathic scoliosis. PLoS One. 2017 Dec 14;12(12):e0189591. PMID:29240829
   
 17. Elmi-Terander A, Nachabe R, Skulason H, Pedersen K, Söderman M, Racadio J, Babic D, Gerdhem P, Edström E. Feasibility and accuracy of thoracolumbar minimally invasive pedicle screw placement with augmented reality navigation technology. Spine (Phila Pa 1976). 2017 Dec 19 [Epub ahead of print]. PMID: 29215500
   
 18. v Heideken J, Iversen M, Gerdhem P. Rapidly Increasing Incidence in Scoliosis Surgery Over 14 years in a Nationwide Sample. European Spine J, 2018, 27(2), 286-92, [E pub Oct 19]. PMID: 29052036
   
 19. Cheng T, Gerdhem P. Outcome of surgery for degenerative lumbar scoliosis. An observational study using the Swedish Spine register. European Spine Journal, 2017, Aug 5. PMID: 28780620
   
 20. Topalis C, Grauers A, Diarbakerli E, Danielsson A, Gerdhem P. Neck and back problems in adults with idiopathic scoliosis diagnosed in youth. An observational study of prevalence, change over a mean four year time period and comparison with a control group. Accepted for publication in Scoliosis Spinal Disord, Sep 2017, Jun 8; 12:20. PMID: 28616593
   
 21. Theis J, Grauers A, Diarbakerli E, Savvides P, Abbott A, Gerdhem P. An observational study on surgically treated adult idiopathic scoliosis patients’ quality of life outcomes at one and two-year follow-up and comparison to controls. Scoliosis Spinal Disord, 2017 Apr 12; 12:11. PMID: 28413830
   
 22. Prowse A, Aslaksen B, Kierkegaard M, Furness J, Gerdhem P, Abbott A. Reliability and concurrent validity of postural asymmetry measurement in adolescent idiopathic scoliosis. World J Orthopedics. 2017 Jan 18:8, 68-76. PMID:28144582
   
 23. Diarbakerli E, Grauers A, Gerdhem P. Population based normative data for the Scoliosis Research Society 22r questionnaire in adolescents and adults, including a comparison with EQ-5D. European Spine J. 2017, Jun; 26(6): 1631-1637. PMID:27832361
   
 24. Wang J, Skoog T, Kaartokallio T, Laivuori H, Grauers A, Gerdhem P, Hakosalo O, Lohi H, Kere J, Jiao H. Investigation of rare and low frequency variants using high throughput sequencing with pooled DNA samples. Sci Rep. 2016 Sep 16;6:33256. PMID:27633116
   
 25. Diarbakerli E, Grauers A, Danielsson A, Gerdhem P. Adults with idiopathic scoliosis diagnosed at youth experience similar physical activity and fracture rate as controls. Spine, 2017, Apr 1; 42(7): E404-E410. PMID:27496666
   
 26. Diarbakerli E, Grauers A, Möller H, Abbott A, Gerdhem P. Adolescents with and without idiopathic scoliosis have similar self-reported level of physical activity: a cross-sectional study. Scoliosis and Spinal disorders, 2016. 11:17.
   
 27. Grauers A, Wang J, Einarsdottir E, Simony A, Danielsson A, Ohlin A, Åkesson K, Halldin K, Grabowski P, Tenne M, Laivuori H, Dahlman I, Andersen M, Christensen SB, Karlsson MK, Jiao H, Kere J, Gerdhem P. Candidate gene analysis and exome sequencing confirm LBX1 as a susceptibility gene for Idiopathic Scoliosis. Spine J. 2015, Oct 1 (10):2239-2246.[Epub 2015, May 15]. PMID: 25987191
   
 28. Gerdhem P, Topalis C, Grauers A, Stubendorff J, Ohlin A, Karlsson KM. Serum level of cartilage oligomeric matrix protein is lower in children with idiopathic scoliosis than in non-scoliotic controls. Eur Spine J 2015 Feb;24(2):256-61. PMID: 25427671
   
 29. Grauers A, Topalis C, Möller H, Normelli H, Karlsson MK, Danielsson A, Gerdhem P. Prevalence of back problems in 1069 adults with idiopathic scoliosis and 158 adults without scoliosis. Spine 2014, Apr 8. [Epub ahead of print]. PMID: 24718070
   
 30. Ersberg A, Gerdhem P. Pre- and postoperative quality of life in patients treated for scoliosis. Acta Orthop, 2013. 84(6): p. 537-43. PMID: 24171684
   
 31. Grauers A, Danielsson A, Karlsson M, Ohlin A, Gerdhem P. Family history and its association to curve size and treatment in 1,463 patients with idiopathic scoliosis. Eur Spine J 2013;22:2421-6. PMID:23801015
   
 32. Tenne M, McGuigan F, Besjakov J, Gerdhem P, Akesson K. Degenerative changes at the lumbar spine-implications for bone mineral density measurement in elderly women Osteoporos Int. 2013 Apr;24(4):1419-28. [Epub 2012 Jun 2.]. PMID:22733092
   
 33. Grauers A, Rahman I, Gerdhem P. Heritability of Scoliosis. Eur Spine J. 2012 Jun;21(6):1069-74.[Epub 2011, Nov 18]. PMID:22094388
PG
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-07-15