PreMOF: förutsäga organsvikt med hjälp av metabolomics

Att använda metabolomics för att förutsäga utvecklingen av organsvikt.

Projektledare

Syfte

Att använda metabolomics för att förutsäga utvecklingen av organsvikt.

Beskrivning

I detta projekt använde vi flera stora patient kohorter som har haft en akut anfall (t.ex.sepsis, trauma, IVA och pediatrisk IVA) för att identifiera ett metabolit fingeravtryck som tidig kan förutsäga om patienter sannolikt kommer att utveckla organsvikt. Vi samarbetar med Swedih Metabolomics Center i Umeå för analyserna.

Huvudresultat och publikationer

De första preliminära analyser av 100 ICU-patienter visar lovande resultat att det kan finnas ett kluster av metaboliter som förutsäger en försämring av organsvikt. Mer att följa under de kommande åren

Samarbetspartners

Olav Rooyackers (KI),
Johan Helleberg (SLL),
Svensk Metabolomics Core (LINK),
Anders Oldner (KI),
Kristofer Strålin (KI),
Anna Norrby-Tegelund (KI),
Eric Rullman (KI)

Finansiering

Region Stockholm (ALF-projektfinansiering)

OR
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-03-19