Albumin och fibrinogen

Att förbättra vätskebehandlingen vid stor bukkirurgi, särskilt med fokus på användningen av albumin som intravenös ersättningsvätska.

Projektledare

Syfte

Att förbättra vätskebehandlingen vid stor bukkirurgi, särskilt med fokus på användningen av albumin som intravenös ersättningsvätska.

Beskrivning

Vi mäter synteshastigheten för albumin och fibrinogen hos frivilliga forskningspersoner och utvalda patientgrupper med hjälp av stabila isotoper. Läckaget av albumin från blodbanan kan mätas med radiojodmärkt albumin och man kan också få en uppfattning om hur albumin lämnar blodbanan genom att jämföra utspädningen av albumin och utspädning av hemoglobin i samband med kirurgi. Vi mäter också markörer för inflammation respektive skada på de små blodkärlen för att öka förståelsen för varför vissa patienter har mer genomsläppliga blodkärl än andra efter kirurgi. Vi tittar också på den obalans mellan syntes av olika leverproteiner som kan uppkomma efter stor leverkirurgi.

Huvudresultat och publikationer

Flera studier om omsättningen av albumin och fibrinogen i olika patientgrupper liksom läckaget av albumin under kirurgi har genomförts och publicerats de senaste åren. Nya studier fokuserar på stor bukkirurgi där man opererar levern eller bukspottkörteln.

Medarbetare

Åke Norberg (KI),
Gabriel Dumitrescu (KI),
András Komáromi (KI),
Mariam Amouzandeh (KI)

Finansiering

Region Stockholm (ALF-projektfinansiering)

ÅN
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-03-19