Laktat och sepsis

Att kvantifiera produktion och konsumtion av laktat hos intensivvårdade patienter med sepsis.

Projektledare

Jonathan Grip

Anknuten till Forskning

Syfte

Att kvantifiera produktion och konsumtion av laktat hos intensivvårdade patienter med sepsis.

Beskrivning

Förhöjda nivåer av blod-laktat är associerat med en sämre prognos hos patienter vid septisk chock. Idag mäts laktat ofta vid misstanke om sepsis för diagnostisering samt vägledning av behandlingen. Dock är den faktiska omsättningen av laktat inte studerad i större utsträckning. Genom att ge en bolusdos av inmärkt laktat (13C) kvantifieras rate of appearance (produktion) och rate of disappearance (konsumtion) av laktat på helkroppsnivå hos septiska patienter med normala eller förhöjda nivåer av laktat.

Huvudresultat och publikationer

Vi har i tidigare försök validerat metoden hos friska forskningspersoner samt en grupp blandade intensivvårdspatienter. Resultaten från denna studie är för närvarande inskickad för publikation.

Medarbetare

Jonathan Grip (KI),
Olav Rooyackers (KI),
Åke Norberg (KI),
Jan Wernerman (KI),
Panuwat Promsin (Siriraj Hospital, Bangkok)

Finansiering

Lars Bindslevs Minnesfond och European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) Clinical Research Award 2018

JG
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-03-19