Skelettmuskelförlust

Att studera autofagins roll i utvecklingen av skelettmuskelförlust och organsvikt hos kritiskt sjuka patienter och att förstå hur näringen kan påverka denna mekanism.

Projektledare

Syfte

Att studera autofagins roll i utvecklingen av skelettmuskelförlust och organsvikt hos kritiskt sjuka patienter och att förstå hur näringen kan påverka denna mekanism.

Beskrivning

Vi använder en translationellt metod där vi kombinerade material från patienter som är inlagda på vår enhet för blandad intensivvård (IVA), d.v.s. serum, muskelkryosektion, med en in vitro experimentell modell som humana primära muskelceller och humana primära leverceller. Användningen av denna metod gör det möjligt för oss att förstå och studera autofagi dynamik och reglering vid kritisk sjukdom. Vi mäter också, med hjälp av metabolomics, vilken molekyl (er) eller cocktail av molekyler som finns i serum hos patienter och som är involverade i regleringen av autofagin.

Huvudresultat och publikationer

En vanlig rutin på IVA är att inte ge parenteral näring under den första veckan. Emellertid är mekanismen eller beviset på den skadliga effekten av tidig parenteral på autofagi och organsviktutveckling minimalt och till stor del okänd. I den första artikeln som publicerades från det här nya projektet har vi visad att en autofagi blockad kan finnas i vissa IVA-patienter, men att den inte är relaterat till näring. Samtidig kan svält, som imiteras genom tillbakadragandet av tidig parenteral näring, vara gynnsamt via reaktiveringen av autofagi processen.

Medarbetare

Olav Rooyackers (KI),
Urban Flaring (KI)

Finansiering

Vetenskapsrådet, Lars Bindslevs Minnesfond.

NT
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-03-19