Övriga kurser vid BioNut

Förutom utbildningarna på grund- och avancerad nivå arrangerar vi några Fristående kurser på BioNut. Du hittar mer information om dem nedan.

Några av våra forskare arrangerar även forskarutbildningskurser, läs mer om dem på sidan för forskarutbildningskurser vid KI, länk finns nedan.

Vegetables in a market

Just nu arrangerar vi följande två fristående kurser:

Grundläggande näringsfysiologi, 7.5 hp (1QA096)

En distanskurs för dig som vill öka din kunskap om kost och näringsämnen för att kunna ge råd om kosthållning på vetenskaplig grund, motivera dessa ur näringssynpunkt samt ge lämpliga alternativ. 

Läs mer om kursen (för dig som är antagen)

Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd, 7.5 hp (2QA243)

Planeras att ges igen läsåret 2024/2025.

En distanskurs som ger dig teoretiska och praktiska färdigheter om hur kroppens sammansättning påverkas av olika sjukdomstillstånd och hur detta kan utvärderas. Den tar upp hur kroppens sammansättning av muskler, vatten och fettvävnad påverkas av inaktivitet, fysisk aktivitet, träning, viktuppgång och viktförlust samt hur den förändras ur ett livsperspektiv.

Läs mer om kursen (för dig som är antagen)